Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України 1. Андреев В.И., Белецкий Е.М. Использование искусственного осеменения при гибридизации уток //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 35-38
 2. Бондаренко О.П. Вплив розміру угрупування на плодючість гусей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 43-48
 3. Бондаренко Ю.В. Синтетична популяція гусей //Аграрна наука – виробництву.- 1999.- № 2.- С. 20
 4. Бондаренко Ю.В. Сравнительная характеристика различных методов сексирования домашних кур //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 9-18
 5. Бондаренко Ю.В. Українська породна група качок //Аграрна наука – виробництву.-1999.-№ 4
 6. Бочко В.М., Сахацька Т.В., Бойченко П.А. Сучасний стан інтеграційних процесів в птахівництві //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць /Одеський СГІ.-1999.-Вип. 3(6), Ч. III .-С. 92-95
 7. Братішко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О., Клименко Т.Є. Біохімічні зміни при Т-2 токсикозі у курей //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць /Одеський СГІ.-1999.-Вип. 3(6), Ч. III .-С. 115-118
 8. Братишко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Вплив аурофузарину на процеси перекисного окислення в організмі курчат // Біологія тварин .- 1999.- Т.1, № 2.- С.77-79
 9. Братишко Н.І., Роговер В., Куян Н., Іонов І., Котик А.М., Труфанова В.О., Сахацький І.М. Ліпот – знахідка для птахівництва //Агро-світ України.-1999.- № 9
 10. Бреславец В.А., Куликов Л.В., Ахмед Али Касем Влияние массы и возраста кур на выводимость //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 59-65
 11. Гадючко О.Т. Пути повышения яйценоскости индеек //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 49-53
 12. Гадючко О.Т. Этапы создания и совершенствования сочетающейся в кроссе отцовской линии индеек //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 38-43
 13. Гадючко О.Т., Івко І.І., Мельник В.О., Каркач П.М. Міжлінійна та внутрішньолінійна мінливість ознак адаптивності індиків білої широкогрудої породи //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 27-34
 14. Гречихин С. Изменчивость смертности индеек на разных стадиях эмбриогенеза //Всероссийская конф. молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 г.): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 13-14
 15. Grechihin S., Katerinich O. Relationship between parameters of survival to the different stages of embryonic death in two lines of turkeys //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).-Mariensee, 1999.-P. 115
 16. Івко І.І., Чаплигін Є.М., Мельник В.О. Енергозберігаюча система вентиляції широкогабаритних зблокованих пташників // Аграрний вісник Причорномор'я : Зб. наук. праць/ Одеський СХІ. - 1999. - Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 103—106
 17. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. та ін. Покращання параметрів мікроклімату в пташниках без опалення //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 105-111
 18. Івко І.І., Д'яконов М.П., Євтушенко В.І. Ресурсозаощаджуючі прийоми у виробництві харчових яєць курей // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 110-114
 19. Іонов І.А., Полтавська Т.В., Сурай П.Ф., Шаповалов С.О. Нативні антиоксидантні речовини корму і їх вплив на окислювальні процеси в організмі курей // Аграрний вісник Причорномор'я : Зб. наук. праць/ Одеський СХІ. - 1999. - Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 130-136
 20. Каркач П.М., Романченко М.І. Ріст та продуктивність курей при використанні енергозберігаючих джерел світла //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 106-110
 21. Катеринич О. Динамика функциональной структуры количественных признаков в онто- и филогенезе у гусей //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 21
 22. Катеринич О., Гречихин С.Н., Рябоконь Ю.А. Градации информативности генетико-статистических параметров в птицеводстве //Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. III Международ. конф.-К. : Аграрна наука, 1999.-С. 30-31
 23. Katerinich O., Grechihin S. Estimation of informative significance of turkey embryo stages //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).-Mariensee, 1999.-P. 125
 24. Клименко Т.Є. Продуктивні та відтворні якості курей при використанні в годівлі низькопротеїнових комбікормів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 85-86
 25. Котик А.Н. Микотоксикозы птиц: Монография.- Борки, 1999.-267 с.
 26. Кутнюк П.И., Бондаренко Ю.В., Ивченко В.В. Природа вторичного соотношения полов у гусей с точки зрения адаптивных моделей теории динамических систем //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 18-22
 27. Мельник В.А., Ивко И.И., Гадючко О.Т., Дуняков А.Г., Горбанёв А.П. Совершенствование режимов кормления индеек родительского стада при клеточном содержании //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 100-104
 28. Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І. та ін. Універсальна кліткова батарея для утримання птиці в умовах особистих підсобних господарств //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 111-116
 29. Наливайко Л. Патоморфологічні зміни деяких внутрішніх органів при нейсеріозі сільськогосподарської птиці //Ветеринарна медицина України.-1999.-№ 10.-С. 15-16
 30. Острякова А., Богатырь В., Прокудина Н. Специфика взаимосвязи прочности скорлупы с другими хозяйственно-полезными признаками у белых и цветных кур //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 16-17
 31. Паскевич Г.А., Сахацький М.І., Подстрєшний О.П. Аналіз генеалогії кросів яєчних курей з використанням імуногенетичних маркерів // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 98-102
 32. Подстрешный А., Лукьянова В., Дзюбенко В. Успехи селекционеров Украины //Птицеводство.-1999.-№ 1.-С. 17-20
 33. Подстрєшний О.П., Сахацький М.І., Паскевич Г.А. Вивчення генетичної консолідації ліній яєчних курей //Вісник аграрної науки.-1999.-№ 4.-С. 47-52
 34. Прокудина Н., Острякова А. Изучение уродств эмбрионов кур кросса “Ломанн браун” //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 12-13
 35. Прокудіна Н.О., Бреславець В.О., Гречихін С.М. Скринінг морфологічних особливостей спадкових аномалій індиків білої широкогрудої породи //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 161-163
 36. Прокудіна Н., Катеринич О., Бреславець В.О. Незвичайні потворності зародків курей // Ветеринарна медицина України.-1999.-№ 6.-С. 35-36
 37. Прокудина Н.А., Сурай П.Ф., Соляник Л.Б. Биохимические предпосылки патоморфологических изменений в нервной системе 7- суточных эмбрионов при избыточном потреблении токоферола курами //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 59-65
 38. Prokudina N.A. Some morphological features of development embryonic pathologies cross '' Lohmann-brown'' //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999.-P. 137-138
 39. Романов М.Н., Кутнюк П.И., Черников В.Ф. и др. Внутривидовая изменчивость оологических характеристик озёрной чайки //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 22-27
 40. RomanovM.,TalbotR.T., DunnI.C. etal. Inheritanceofbroodinessinthedomesticfowl // Proc… Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999. –P. 139
 41. Romanov M.N., Weigend S., Bondarenko Yu.V., Podstreshny A.P., Kutnyuk P.I., Sakhatsky N.I. Studies on poultry germplasm diversity and conservation in Ukraine //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999.-P. 140
 42. Сахацька Т.В. Енергетична оцінка вирощування бройлерів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 87-92
 43. Сахацький І.М. Вплив зеараленону на репродуктивні якості та показники імунного стану курей-несучок //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 166-170.
 44. Сахацький М.І., Подстрєшний О.П., Паскевич Г.А. Генетична структура кросів яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 3-9
 45. Сурай П.Ф., Кукленко Т.В., Гурски Я. Витамин А и его нормирование в птицеводства // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 66-76
 46. Шаповалов С., Полтавская Т. Антиоксидантный статус эмбрионов //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 8-9
 47. Шомін О.А., Стегній Б.Т., Неділько Т.В., Бондаренко В.К. Проведення імунологічного моніторингу СЗН-76 в птахорадгоспах України //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 204-206

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України