Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України 1. Андрєєв В.І., Білецький Є.М., Гадючко О.Т. Насиджування у індичок та шляхи його подолання //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.- С. 5
 2. Artemenko A.B., Tagirov M.T., Beletskaya A.V., Tereshchenko A.V., Sakhatsky N.I. Badonia histologiczne nad chimerami kurczat w zaleznosci od wieku zaradyowdawcow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 53
 3. Безрукавая И.Ю., Ракова А.А. Жидкая эмбриональная вакцина против вирусного гепатита утят из штамма К-УНИИП // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 12-13
 4. Білецький Є.М., Андрєєв В.І. Вплив цинку на відтворні якості індичок та індиків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 30-31
 5. Beletsky Ye., Surai P., Sakhatsky N. Turkey male selection for artificial insemination // Proc...9 European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 302-305
 6. Богатир В.П., Рожковський О.В., Рябоконь Ю.О. Вплив системи утримання батьків на продуктивність нащадків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 8-9
 7. Богатир В.П., Рожковський О.В., Рябоконь Ю.О. Оцінка технологічних умов як фону для відбору птиці //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 10-11
 8. Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Ефективність моделей реакції генотипу на неконтрольовані фактори середовища //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 11-12
 9. Богатир В.П., Катеринич О.О., Рожковський О.В., Лук'янова В.Д., Рябоконь Ю.О. Селекційно-генетична цінність генотипів за ступенем їх модифікованості //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 30
 10. Бондаренко В.К. Очищення вірусу гепатиту каченят для імуноферментного аналізу //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 60
 11. Бондаренко Ю.В., Кутнюк П.И. Динамика частот алелей полиморфных локусов в ряду панмиктических и селекционируемых поколений // Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. I Междунар. конф. по молекулярно-генетическим маркерам животных.- К.:Аграрна наука, 1994.- С. 10
 12. Бондаренко Ю.В., Романов М.М. Особливості статевої мінливості маси тіла у добового молодняка свійських птахів //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 36
 13. Братишко Н.І. Динаміка активності травних протеаз у курчат-бройлерів різного віку залежно від складу комбікорму// Тези Всеукраїнської конференції з фізіології і біохімії тварин.- Львів, 1994.- С. 17
 14. Братишко Н.И. Природные минералы-сорбенты и их влияние на процессы пищеварения // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 14-16
 15. Гадючко О.Т., Дуюнов Е.А. Удосконалення батьківських ліній індиків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 14
 16. Герасимчук Ю.В., Назаренко П.П., Каркач П.М., Пудов В.Я., Якубовский В.И., Дьяконов Н.П. Эффективный регулятор освещения птичников // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 35-36
 17. Герман В.В., Красніков Г.А., Байдевлятов Ю.А., Антонов В.С., Колоусова Н.Г., Кленіна Н.В., Михайлова С.А., Котик А.М., Руденко О.П., Коломієць А.І. Вплив полісахариду на резистентність птиці // Тваринництво України.- 1994.- № 3.- С. 22.
 18. Гордиенко В.М. Оптимальный период выращивания индюшат самцов на мясо // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 28-29
 19. Горобець А.І. Зниження рівня нітрат-нітритів у яйцях курей з допомогою добавок йоду та аскорбінової кислоти //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 35
 20. Горобец А.И. Фитоэстрогены люцерновой муки и факторы маскирующие их эффект // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 30-31
 21. Дуюнов Е.А., Гадючко О.Т. Інтегральна оцінка ліній і мікроліній по кількісним ознакам //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 149
 22. Дуюнов Э.А., Гадючко О.Т. Развитие индейководства в Украине // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 33-35
 23. Завалій Н.М. Деякі біологічні та фізико-хімічні властивості параміксовірусу //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 61-62
 24. Ивко И.И., Горбаньов А.П. Кормораздатчик для дифференцированного по ярусам и клеткам кормления птицы // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 29-30
 25. Івко І.І., Мельник В.О., Горбаньов А.П., Дуняков О.Г., Зарубіна О.М. Диференційоване за живою масою кліткове утримання індичок батьківського стада //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 51
 26. Ионов И.А., Сурай П.Ф. Усвоение витамина Е птицей из различных кормовых источников // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 47-48
 27. Ионов И.А., Сурай П.Ф., Кучмистов В.А. Оценка А- и Е-витаминной обеспеченности птиц в эмбриогенезе //Научно-технический бюллетень/ Институт животноводства УААН.-Харьков, 1994.-№65.-С. 81-83
 28. Іонов І.А., Костюк І.О., Манейло М.Г. та ін. Вітамін Е у раціонах курей-несучок та його вплив на біоенергетичні процеси у мітохондріях печінки //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 36-37
 29. Ionov I., Surai P. Vitamin E availability from grains for laying hens // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 505-506
 30. Ionov I., Surai P., Kuchmistov V. The development and vitamin E status of goose embryo depending on incubation temperature // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 403-404
 31. Ionov I., Surai P., Kuklenko T., Yaroshenko F. Wplyw witaminy A na metabolizm energetyczny w watrobie kurczat //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 27
 32. Ionov I., Yaroshenko F., Bushin A., Kutz E., Surai P. Trevatosc miesa brojlerow po zastosowaniu w paszy witaminy E //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 153
 33. Каравашенко А.В. Влияние комплексных добавок витамина Е и сантохина на продуктивные и воспроизводительные качества индеек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 52-53
 34. Каркач П.М., Коломийченко В.Г., Литвиненко А.М. Оборудование для раздельного по полу кормления кур и петухов родительського стада бройлеров // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.
 35. Karkach P.M., Belukha A.F. Effect of light source on growth and development of young turkey breeders // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 143-144
 36. Karkach P.M., Belukha A.F. Welkosc obsagy w zaleznosci od wieku mlodych indykow hodowlanych //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 145
 37. Karkach P.M., Ponomaryova J.V. Wplyv wieku kaczorow I kaczek pizmowych na zaplodnienie jaj //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 147
 38. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 1. Несучість //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 32
 39. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 2. Жива маса//Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 31
 40. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 3. Маса яєць //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 33
 41. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В., Лук'янова В.Д. Комбінаційна здатність перспективного генофонду яєчних курей //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 15-16
 42. Костюк І.О., Манейло М.Г., Волощенко М.В., Іонов І.А. Рівень ретинолу в раціоні курей-несучок та його вплив на процес біологічного окислення у мітохондріях печінки //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 38
 43. Котик А.Н., Труфанова В.А., Стефанович А.Н., Братишко Н.И., Гелла И.М. Влияние различных концентраций зеранола на продуктивные качества мясных цыплят // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 59-60
 44. Краснiков Г.А., Бабкiн В.Ф., Колоусова Н.Г., Соса М.М., Котик А.М., Антонов В.С., Труфанова В.А. Стимуляцiя iмунiтету при вакцинацiї птицi проти Ньюкаслської хвороби на фонiiмуносупресiї // Ветеринарна медицина.- Київ: Урожай, 1994.-Вип. 69.- С. 17-23.
 45. Краснiков Г.А., Котик А.М., Антонов В.С. Значення мікотоксикозів у патології тварин та організації системи ветеринарних заходів // Досягнення наукової ветеринарної медицини у профілактиці та боротьбі з хворобами с.-г. тварин (до 70-річчя ІЕКВМ).- Харків, 1994.- С. 88-98.
 46. Кутнюк П.І., Бондаренко Ю.В., Івченко В.В. Формування вторинного співвідношення статей у популяціях гусей з точки зору теорії катастроф //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 37
 47. Куц Є.М. Деякі особливості перекисного окислення ліпідів у спермі півнів //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 40
 48. Kutz E., Ionov I., Surai P. Utlenianie tluszczow w nasieniu kogutow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 39
 49. Kutz E., Surai P., Ionov I. Lipid peroxidation in cock sperm and its regulation // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 56
 50. Кучмістова О.Ф., Сурай П.Ф., Іонов І.А. Аскорват-залежне перекисне окислення ліпідів у печінці курей в ембріогенезі //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 41
 51. Lisenko S., Ionov I., Surai P. Zastosowaniemikrofalowegopiecadosporzadzaniamaczkizdzdzownicy //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.- Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 149
 52. Lisenko S., Surai P., Ionov I. Physiologicalbaseonearthwormmealuseinchickdiets // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 64-65
 53. Моргун О.Є., Богатир В.П., Рожковський О.В. Метод поліпшення якості шкаралупи курячих яєць при гібридизації з попереднім відбором у лініях //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 17-18
 54. Мосякин В.М. Возрастная динамика морфологических показателей тонкого кишечника кур-несушек на протяжении продуктивного периода /ІІ-я конференция Балтийских стран по птицеводству. – Вильнюс, 1994.- С. 76-77
 55. Наливайко Л.И., Безрукавая И.Ю., Неделько Т.В. Инфекционное заболевание клоаки индеек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 78-79
 56. Narushin V.G., Romanov M.N.Modelling growth of chick embryo // Proc. 9th European Poultry Conference.-Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 411-412.
 57. Narushin V.G., Morgun A.Y., Bogatyr V.P. Przyblizome szacowanie grubosci skorupy jaj, masy i gestosci //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 169
 58. Narushin V.G., Morgun A.Y., Bogatyr V.P. Szacowanie masy zoltka w jaju kurzym //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 171
 59. Narushin V.G., Romanov M.N., Bondarenko Yu.V. Studies of chick embryo sex determination and manipulation in the countries of the former USSR – A review 1. Sex differences in eggs // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 320-321
 60. Нестеренко О.І., Сахацький М.І. Розробка системи одержання курчат шляхом культивування бластодермальних ембріонів курей invitro // Генетика продуктивності тварин: Тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1994.- С. 35.
 61. Нестеренко О.І., Терещенко О.В., Артеменко О.Б., Тагіров М.Т., Сахацький М.І. Культивування бластодермальних ембріонів курей invitro // ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 23.
 62. Притуленко О.В., Батюжевський Ю.Н. Комбікорми із зниженим рівнем протеїну в годівлі курей лінії 38 //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 43-44
 63. Пудов В.Я., Якубовский В.И. Половая активность петухов при содержании в групповых клетках // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.- Вильнюс, 1994.-С. 82-83
 64. Pudov V.Ya. Cechy uzytkowe i reprodukcyjne kur niosek w zaleznosci od wielkosci grupy //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 153
 65. Романов М.Н., Чернишов В.Ф. Полиморфные овобелки как маркеры внутрипопуляционной изменчивости озерной чайки // Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. I Междунар. конф. по молекулярно-генетическим маркерам животных.- К.:Аграрна наука, 1994.- С.35-36
 66. Романов М.М., Веремієнко Р.П., Бондаренко Ю.В. Збереження генофонду українських свійських качок //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 24-25
 67. Романов М.Н.Аnalysis of down and plumage colour and pattern in Rhode Island red-like breeder hens // II-яконференцияБалтийскихстранпоптицеводству.- Вильнюс, 1994.- С.81-82
 68. Romanov M.N. Using phonetic approaches for studying poultry populations under preservation and breeding // Proceedings of the 5th World congress on genetics applied to livestock production (August 7-12, 1994, Ontario).-Ontario, 1994.-P. 556-559.
 69. Romanov M.N. Study of feathering phenotypes in Hisex brown parent lines and their hybrids – a population- genetic analysis // Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol.1.- P. 352-354.
 70. Romanov M., Bondarenko Yu. Introducing Ukrainian indigenous poultry-domestic ducks // Fancy Fowl.-1994.-N 3.-P. 13
 71. Romanov M.N., Narushin V.G., Sakhatsky N.I. Studies on chick embryo sex determination and manipulation in the countries of the former USSR – A review 2. Shifting of sex ratio //Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 324-326
 72. РябоконьЮ.О., Богатир В.П., Катеринич О.О. Компоненти генетичних варіанс ознак продуктивності в лініях яєчних курей //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 26
 73. Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В., Богатир В.П. Застосування багатомірних статичних методів у селекційній роботі //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 27-28
 74. Sakhatsky N.I., Tagirov M.T., Beletskaya A.V., Artemenko A.B., Tereshchenko A.V. Dependence of chimera forming ability of fowl cells on age of donor embryo //Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 369-372
 75. Стефанович А.Н. Опока в кормлении кур-несушек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.- Вильнюс, 1994.-С. 88
 76. Стефанович А.Н. Распад белков корма под действием протеолитических ферментов пищеварительного тракта // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 89-90
 77. Surai P., Ionov I., Kuklenko T. Vitamin A transfer into the eggs depending on its levels in the diet // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 497-498
 78. Surai P., Lisenko S., Ionov I. Effect of eathworm meal in chick diets // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol. 1.-P. 517-518
 79. Surai P., Ionov I., KuklenkoT., YaroshenkoF. SomefeaturesofvitaminAtransferfromdiettotheeggyolk // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 46-47
 80. Surai P., Ionov I., Yaroshenko F., Kutz Ye. VitaminEandbroilermeatquality// II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 45
 81. Tagirov M.T., Artemenko A.V., Tereshchenko A.V., Sakhatsky N.I. Optymalizacja warenkow iniekcji w produkcji chimer ptahow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 89
 82. Tereshchenko A.V., Artemenko A.B., Tagirov M.T., Sakhatsky N.I. Cryopreservation of blastodermal chicken cells // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol. 1.-P. 327-330
 83. Tereshchenko A.V., Artemenko A.B., Tagirov M.T., Sakhatsky N.I. Mrozenie I zastosowanie komorek blastodermy w produkcji chimer kur //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 91
 84. Труфанова В.А., Котик А.Н. Опыт обработки фуражного зерна углеаммонийными солями и его использование в кормлении птицы // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 98-99
 85. Якубовський В.И. Реакция тонической неподвижности кур в зависимости от условий содержания // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 32-33
 86. Ярошенко Ф.О., Іонов І.А., Сурай П.Ф. Ідентифікація вітаміну Е в печінці добових курчат //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 46

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України