Методичні вказівки по якісному і кількісному визначенню т-2 токсину в зерні і комбікормах - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

Котик А.М., Труфанова В.О., Рухляда В.В.

Затверджені 6 березня 1998 р. Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства АПК України


 

1. Загальні положення.

1.1. Т-2 токсин - 8-(3-метилбутирилокси) - 4,15-диацетокси-12,13-епокситрихотец-9-ен-3-ол - є отруйний метаболіт кількох видів мікроскопичних грибів роду Fusarium, які розвиваються на зерні і продуктах його переробки. Т-2 токсин є причинний фактор аліментарних токсикозів людини і сільськогосподарських тварин.

1.2. Метод визначення Т-2 токсина грунтується на тонкошаровій хроматографії экстракту досліджуваної проби корму та подальшому біоавтографічному проявленню хроматограми за допомогою штаму мікроорганізму, високочутливого до Т-2 токсину. Чутливість методу - 50 мкг/кг корму.

2. Прилади і матеріали:

 • Ацетон чда, ГОСТ 2603-71.
 • Бензол чда, ГОСТ 5355-75.
 • Гексан ч, ТУ 6-09-3375-78.
 • Натрій сірчанокислий безводний чда, ГОСТ 4166-76.
 • Свинцю ацетат, ГОСТ 1027-67.
 • Толуол чда, ГОСТ 5789-69.
 • Етилацетат ч, ГОСТ 22300-76.
 • Эфір діетиловий медичний, ГОСТ 6265-52.
 • Хлороформ медичний або хч, ГОСТ 3160-5.
 • Вода дистильована, ГОСТ 6709-72.
 • Сусло-агар в флаконах, 50-100 мл.
 • Т-2 токсин кристалічний, ТУ 10-07.77.91.
 • 3. Прилади, матеріали, посуд:
 • Апарат для потрушування.
 • Терези аналітичні.
 • Терези лабораторні технічні Т-1000 ВА-4,
 • Кювети металеві емальові 30 см х 40 см для влаштування вологої камери.
 • Млинок електричний лабораторний, ТУ 22-236-76.
 • Мікрошприц МШ-10 на 10 мкл або калібровані скляні капіляри.
 • Термостат електричний сухоповітрянний.
 • Водяна електрична баня з терморегулятором.
 • Лійки ділильні на 250 и 500 мл, ГОСТ 8613-75.
 • Лійки хімічні діаметром 150 мм.
 • Камери для ТШХ с притертими покришками.
 • Колби конічні з нормальним шліфтом типу А на 500 мл.
 • Мікропіпетки на 0,2 мл.
 • Піпетки на 2 і 10 мл.
 • Пластинки для ТШХ "Сілуфол" 15 см х 15 см.
 • Фільтри паперові.
 • Циліндри мірні на 100, 250 і 500 мл.

4. Зберігання, культивування і підготовка до роботи тест-мікроорганізму.

4.1. Тест-мікрорганізмом служить Саndida pseudotropicalis штам 44 пк, який надсилає Інститут птахівництва УААН (313410, Харківська область, Зміївський район, с. Борки).

4.2. Зберігають культури Candida pseudotropicalis штам 44 пк в холодильнику при 4-6 0С. Периодичність пересіву - 1 раз в 6 міс.

4.3. Candida pseudotropicalis штам 44 пк культивують на скошеному сусло-агарі в термостаті при 370С на протязі 24 годин. Добову культуру змивають стерильною дистильованою водою (4-5 мл) до одержання концентрації 5 од. по оптичному стандарту мутності.

5. Хід роботи.

5.1. Екстракція. Із средньої проби розмеленого зерна або комбікорму беруть пробу масою 25 г, вносять в конічну колбу на 500 мл, добавляють 20 мл 10%-ного розчину NaCl і старанно перемішують. Потім добавляють 120 мл ацетону і суміш потрушують на протязі 1 год., після чого фільтрують через паперовий фільтр в мірний циліндр і відбирають 100 мл фільтрату.

5.2. Очистка екстракту. До 100 мл фільтрату добавляють 20 мл 15%-ного розчину ацетату свинцю і 30 мл води, перемішують і витримують на протязі 10 хв. Осадок, що утворився, відділяють шляхом фільтрування через паперовий фільтр. 120 мл фільтрату вносять в ділильну лійку, добавляють 40 мл гексану, струшують і після розподілу фаз відділяють нижній водно-ацетоновий шар (гексановий шар вилучають). До водно-ацетонового шару добавляють два раза по 20 мл гексану, кожен раз струшують і після розподілу фаз вилучають верхній гексановий шар. Потім до водно-ацетонового экстракту в ділильну лійку два рази добавляють по 40 мл хлороформу; кожного разу струшують і для подальшого аналізу після розподілу фаз відбирають нижній хлороформовий шар. Хлороформові екстракти об'єднують, добавляють 5-7 г безводного сірчано кислого натрію, струшують і залишають на 10 хв. Розчин фільтрують, фільтрат упаюють досуха. Сухий залишок розчиняють в 1-2 мл бензолу і переносять в пробірку на 5 мл, упарюють досуха, залишок розчиняють в 100 мкл бензолу.

5.3. Розподілення екстракту в тонкому шарі сорбенту. Екстракт в кількостях 2, 5 і 10 мкл наносять за допомогою мікрошприца на стартову лінію пластинки "Сілуфол" на відстані 1,5 см від нижнього краю і 2 см від країв та один від одного. За речовину-свідка наносять 2 мкл розчину Т-2 токсину в бензолі (100 мкг/мл). Пластинку хроматографують в системі діетиловий ефір-гексан 1:1, висушують, потім повторно хроматографують в системі етилацетат-толуол 3:1 і висушують.

5.4. Біоавтографічне виявлення Т-2 токсину. На поверхню горизонтально розміщеної хроматографічної пластинки наносять 12 мл розплавленого сусло-агару і витримують при кімнатній температурі 10-20 хв., після чого на поверхню агара наносять і рівномірно розподіляють 2-3 мл суспензії тест-мікроорганізму (див. п. 4.3.). Пластинку поміщають у вологу камеру горизонтально і витримують в термостаті при 28-30 0С на протязі 14-16 годин.

6. Облік показників.

6.1. Виявлення Т-2 токсину і визначення його кількості проводять за наявності зони відсутності росту тест-мікроорганізму з урахуванням її діаметру (мм).

6.2. Зона відсутності росту, ідентична по хроматографичній рухливості зоні, яка викликана речовиною-свідком, вказує на наявність в пробі Т-2 токсину.

6.3. Кількість Т-2 токсину в пробі визначають за формулою:

Набор статьи продолжается

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>