Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine
 1. Безрукава І.Ю. Значення вакцинації в системі контролю вірусного гепатиту каченят //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 49-50
 2. Безрукава І.Ю., Наливайко Л.І., Наливайко І.М. Дезінфікуючі засоби у ветеринарній практиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 7-11
 3. Белецкий Е.М., Кулибаба Р.А., Нарыкина Н.В. Влияние ряда микроэлементов на проявление инстинкта насиживания // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 112-122
 4. Белецкий Е.М., Артёменко А.Б., Пудов В.Я., Терещенко А.В. Эффективность искусственного осеменения в птицеводстве // Науково-технічний бюлетень /Інститут тваринництва УААН.-Харків, 2008.-№ 96.-С. 49-60
 5. Бесулин В.И., Федоренко Н.Т., Гордиенко В.М. и др. Воспроизводительные качества молодых и более старших самок африканских чёрных страусов в условиях Ясногорской племенной фермы Киевской области // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 77-84
 6. Білецька Г.В., Шомін О.А., Юрко П.С., Грибкова Н.П. Застосування експериментальної інактивованої вакцини проти вірусного ентериту в новій схемі щеплення гусей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 12-15
 7. Бондаренко Ю.В. Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці // Ефективне птахівництво.-2008.-№ 7.-С. 34-39
 8. Братішко Н. Годівля птаха: сучасні тенденції //Агробізнес сьогодні.-2008.-№ 12.-С. 34-35
 9. Братишко Н.И. Кормление птицы – современные тенденции //Ефективні корми та годівля.- 2008.- № 5.-С. 34-35
 10. Братишко Н., Гавилей Е., Притуленко О., Терещенко А. Тритикале в комбикормах для племенных кур // Птицеводство.- 2008.- № 9.- С. 30-32.
 11. Братишко Н.И., Гриценко Р.Б., Притуленко О.В., Терещенко А.В. Тритикале в комбикормах для племенных кур //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 4.-С. 3-4
 12. Братишко Н.И., Притуленко О.В., Полякова Л.Л., Гриценко Р.Б. Тритикале в кормлении цыплят // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 54-60
 13. Братишко Н.И., Гавилей Е.В., Притуленко О.В., Гриценко Р.Б., Полякова Л.Л. Антиоксиданты – непременное условие эффективного использования полножировых кормов //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 16-21
 14. Братишко Н.І. Особливості впливу озимого і ярового тритикале на обмін речовин в організмі курчат / Н. І. Братишко, О. В. Притуленко, О. В. Гавілей, Л. Л. Полякова// Біологія тварин / Інститут біології тварин.- Львів, 2008.- Т. 10, № 1-2.- С. 196-200.
 15. Гавілей О.В., Терещенко О.В. Вплив культури гриба Fusariumsporotrichioides в кормі на показники якості сперми півнів // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 413-420
 16. Гадючко О.Т., Катеринич О.О., Коваленко В.П. Сучасний генофонд вітчизняного і зарубіжного походження та перспективи його використання в Україні // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 95-111
 17. Голуб Ю.С., Безрукава І.Ю., Голуб О.Ю. та ін. Вплив пробіотичних молочнокислих бактерій на формування гуморального імунітету в курчат-бройлерів //Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. за матеріалами науково-практ. конф. з міжнарод. участю [ «Актуальні проблеми патології, імунології та морфології»], (Харків, 20 травня 2008 року)/ ННЦ «ІЕКВМ».- Х., 2008.-Вип. 89.-С. 129-133
 18. Гордієнко В.М., Братишко Н.І., Горобець А.І., Притуленко О.В., Клименко Т.Є. Використання цілого зерна злакових для годівлі індичок //Наука – виробництву. -2008.-№ 2.-С. 23
 19. Гордієнко В.М., Каркач П.М., Кузьменко П.І. та ін. Вплив марганцю, цинку та селену у комбікормах на продуктивні та відтворні якості індичок // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 61-65
 20. Горобец А.И. Некоторые итоги решения нитратной проблемы //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 47-49
 21. Горобець А.І. Призабутий елемент в птахівництві ще діє //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 4.-С. 29-37
 22. Горобець А.І. Шляхи вирішення нітратної проблеми в птахівництві // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 123-135
 23. Горобець А.І., Клименко Т.Є. Регулювання норм згодовування корму у курей-несучок м'ясо-яєчної популяції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 21-25
 24. Дуюнов Е.Е. Ефективність аерозольної дезінфекції в присутності бройлерів // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 3-5
 25. Захарченко О.П. Маса яєць і відтворна здатність бірківських м'ясо-яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 36-40
 26. Івко І.І. Не всі резерви вичерпано // Партнер сучасного фермера.- 2008.- Вересень.-С. 14-16
 27. Катеринич О.О., Терещенко О.В., Руда С.В. «Курячий парадокс», або можливість отримання м’яса на балконі //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 9.-С. 34-35
 28. Катеринич О.О., Терещенко О.В., Руда С.В. «Курячий парадокс», або можливість отримання м’яса на балконі //Пропозиція.-2008.-№ 2.- С. 127-129
 29. Кизь Т.В., Мельник В.О., Мельник О.В. Вплив джерел світла різного спектру і рівнів освітленості на продуктивні та відтворні показники індиків батьківського стада // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 291-298
 30. Клименко Т.Є. Рослинні білкові корми – порівняльний аналіз перспективи використання при вирощуванні ремонтного молодняка яєчних курей // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 66-71
 31. Коваленко Г.Т., Степаненко І.А. Вплив способів утримання несучок яєчних кросів на їх продуктивні якості // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 26-28
 32. Коваленко А.Т., Степаненко И.А., Лютый Ю.С. Направления и достижения в селекции яичных и мясных кур //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 35-42
 33. Котик А.М., Труфанова В.О., Труфанов О.В. Фізичні, хімічні та біологічні методи детоксикації мікотоксинів // Зб. матеріалів Міжнародної конференції/ Асоціація „Союз птахівників України”, Асоціація „Союз кормо виробників України”.– АР Крим, Сакський р-н, 2008.- С. 54-58.
 34. Литвинова Н.А., Дуюнова А.А. Динамика развития составных частей яиц гусей разных пород в эмбриональный период // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 313-323
 35. Лютий Ю.С. Прояв генів, маркуючих колір і малюнок пуху добового молодняку, при прогнозуванні забарвлення оперення дорослої птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 57-62
 36. Меденцев А.Г., Котик А.Н., Труфанова В.А. и др. Идентификация аурофузарина в изолятах Fusariumgraminearum, вызывающих у кур синдром ухудшения качества яйца //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 21-22
 37. Мельник В.О., Кизь Т.В. Огляд сучасних світлових програм вирощування та утримання індиків //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 7.- С. 26-33
 38. Мельник В.О., Кизь Т.В. Огляд сучасних програм освітлення при вирощуванні та утриманні індиків //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 63-81
 39. Мельник В.О., Ципляк О.В. Спектр світла та продуктивність // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 16-21
 40. Микитюк Д.М., Гадючко О.Т., Катеринич О.О. Перспективи індиківництва в Україні // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 7-8.-С. 2-5
 41. Наливайко Л.И. Бактериологический контроль комбикормов, кормов растительного и животного происхождения //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 7-8.-С. 16-18
 42. Наливайко Л.І., Безрукава І.Ю., Бондаренко А.Л. Санітарно-мікробіологічна оцінка кормів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 90-94
 43. Наливайко Л.І., Безрукава І.Ю., Ніколаєнко Ю.Ю., Рябінін С.В. Розробка вітчизняної чотирьохвалентної асоційованої інактивованої емульсинвакцини проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 86-90
 44. Ніколаєнко Ю.Ю. Біологічні властивості польових ізолятів реовірусу птиці //Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. : Міжнарод. конгрес з вет. медицини, присвячений 85-річчю з дня заснування ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної медицини».- Х., 2008.- Вип. 91.- С. 329-333
 45. Панькова С.М. Інформаційно-комп’ютерні системи на службі селекції птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 99-104
 46. Панькова С.М. Підвищення точності прогнозування індивідуальної несучості курей із стихійними відхиленнями кривої яйцекладки від стандарту // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 299-306
 47. Панькова С.М., Степаненко І.А., Коваленко Г.Т. Використання BLUP-моделі для оцінки та відбору півнів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 94-98
 48. Пат. 32845 Україна, МПК 92006) А»№К 1/00 А23К 1/16 G 01N 33/02. Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні / О.І. Пугач, Д.В. Адаменко, О.В. Труфанов, Л.П. Логінова; Заявник Інститут птахівництва УААН.-№ а 2007 05830; заявл. 25.05.2007; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
 49. Подстрєшна І.О. Генетико-селекційні прийоми створення птиці нових генотипів // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 14-21
 50. Подстрєшний О.П. Генетична паспортизація ліній та порід курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 107-116
 51. Подстрєшний О.П., Подстрєшна І.О., Лютий Ю.С. Генетична характеристика мікроліній лінії А // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 158-166
 52. Подстрєшний О.П., Коваленко Г.Т., Бородай В.П. та ін. Характеристика якості інкубаційних яєць курей кросів «Хайсекс білий» і «Хайсекс коричневий» //Сучасне птахівництво.-2007.-№ 10-11.-С. 8-12
 53. Притуленко О.В., Братишко Н.І. Обрушений ячмінь в раціонах курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 127-135
 54. Притуленко О.В., Братишко Н.І., Альхадж Тахтух Мохамед Хасан Ячмінь в раціонах племінних курей // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 360-367
 55. Притуленко О., Братишко Н., Терещенко А., Альхадж Тахтух Мохамед Хасан Целое зерно в комбикормах для птицы // Комбикорма.-2008.-№ 2.-С. 68-69
 56. Прокудина Н.А. Анализ причин эмбриональной смертности кур мясного и мясояичного направления продуктивности //Ефективне птахівництво.-2008.-№12.-С. 14-18
 57. Прокудина Н.А. Эмбриональная смертность кур различной продуктивности // Тваринництво України.-2008.-№ 10.-С. 18-21
 58. Прокудина Н.А. Эмбриотоксикозы //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 5.-С. 10-17
 59. Прокудина Н.А. Эмбриотоксикозы с.-х. птицы: проблема, этиология, патогенез, диагностика, профилактика //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 31-36
 60. Прокудина Н.А., Артёменко А.Б., Огурцова Н.С. Методы биологического контроля перед инкубацией // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 36-40
 61. Прокудина Н.А., Рябоконь Ю.А., Бондаренко В.К. Основы ветеринарного благополучия в племзаводе по разведению индеек // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 10.- С. 10-13
 62. Прокудина Н.А., Рябоконь Ю.А., Бондаренко В.К. Основы ветеринарного благополучия в племзаводе по разведению индеек ЧФ «Агроимпэкс» //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 11.- С. 39-41
 63. Прокудина Н.А.,Рябоконь Ю.А., Рябоконь В.В. Особенности инкубации яиц индеек // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 29-36
 64. Пугач О.І., Єдаменко Д.В., Труфанов О. В., Логінова Л.П. Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні: Патент на корисну модель № 32845. А23К 1/00 А23К/1/16 G01N 33/02.- Бюл. № 11. – 10. 06. 2008.
 65. Руда С.В. Оцінка гібриду м'ясо-яєчного напрямку продуктивності за полігенними ознаками // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 141-146
 66. Руда С.В., Катеринич О.О. Використання критеріїв росту при оцінці гібридних поєднань курей, що отримані від батьківських форм носіїв гена (DW) //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 135-141
 67. Рябініна О.В. До прогнозування результатів відгодівлі гусей та качок на велику жирну печінку //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 141-150
 68. Рябініна О.В. Спрямована відгодівля гусей, вибракуваних з племінного стада // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 230-236
 69. Рябоконь Ю., Мельник В., Ивко И., Дуюнов Э. Индейки в приусадебных и фермерских хозяйствах /ИП УААН.-Борки, 2008.-17 с.
 70. Савост’янова К.В., Мельник В.О. Зниження мікробного забруднення повітря у пташниках для утримання курей-несучок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 155-162
 71. Савостьянова К.В., Мельник В.О., Кизь Т.В., Мельник О.В. Способи зменшення емісії аміаку у пташниках при клітковому утриманні птиці // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 22-40
 72. Статнік І.Я., Коновал Л.М., Коваленко Г.Т., Степаненко І.А. Порівняльний аналіз якості яєць батьківського стада кросу Хай лайн W- 36 в початковий період яйцекладки //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 162-175
 73. Степаненко И.А., Коваленко А.Т., Тимошенко Н.П. Автоматизированная система обработки и анализа селекционной информации в птицеводстве // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 41-42
 74. Стефанович А.Н. Протеолитический гидролиз белка и его усвоение в пищеварительном тракте кур // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 48-53
 75. Тагиров М.Т.Биологические особенности страусов //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 11.- С. 27-30; № 12.-С. 27-31.
 76. Тагиров М.Т., Терещенко Л.В. Особенности содержания и кормления страусов // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 2.-С. 13-17
 77. Тагиров М.Т., Терещенко Л.В. Особенности содержания и кормления страусов // Сучасне птахівництво.-2008.- № 3.-С. 11-13
 78. Тагиров М.Т., Терещенко А.В. Сохранение зародышевой плазмы птиц //Науково-технічний бюлетень /Інститут тваринництва УААН.-Харків, 2008.-№ 96.-С. 400-410
 79. Тагиров М.Т., Терещенко А.В., Терещенко Л.В. Метод получения химер зародышевой линии птиц // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 237-247
 80. Терещенко А.В. Состояние сельскохозяйственной науки и её влияние на развитие производства продукции птицеводства //Эксклюзив АГРО.-2008.-№ 2.-С. 64-67
 81. Терещенко А.В., Братишко Н.И., Гавилей Е.В. Контроль качества кормов – особенности современного этапа //Эксклюзив АГРО.-2008.-№ 2.-С. 56-58
 82. Терещенко О., Білецький Є., Артеменко О., Тагіров М. Виводок з піпетки // Партнер сучасного фермера.- 2008.- Вересень.-С. 12-13
 83. Терещенко А.В., Белецкий Е.М., Артёменко А.Б., Тагиров М.Т. Искусственное осеменение в птицеводстве // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 9.-С. 9-16
 84. Труфанов О.В. Дія НТ-2 токсину на курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 175-181
 85. .Труфанов О. НТ-2 токсикоз курчат //Ветеринарна медицина України.- 2008.- № 8.- С. 32-35
 86. Труфанов О.В. I Всеукраїнська конференція молодих вчених «Новітні технології – птахівництву» //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 1.-С. 7
 87. Труфанов О.В. Экспериментальный НТ-2 токсикоз цыплят // Современная микология в России. Том 2: Тезисы докладов второго съезда микологов России.- Москва, 2008.- С. 361.
 88. Труфанов О.В. Яичный желток – перспективный источник для получения поликлональных антител // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 3-5
 89. Труфанов О.В., Котик А.М. Застосування методу тонкошарової хроматографії для визначення ефективності сорбентів для мікотоксинів за умов, наближених до умов травного тракту : Рішення про видачу патенту на винахід 26.09. 2008.
 90. Труфанов О.В., Котик А.М. Сінергізм токсичної дії трихотеценових мікотоксинів типу А та поліциклічних ароматичних вуглеводнів на Candidapseudotropicalis пк // Современные проблемы токсикологии.- 2008.- № 1.- С. 53-57.
 91. Труфанов О.В., Котик А.Н., Божок Л.В. Ефективність пробіотичного препарату на основі BACILLUSSUBTILIS (БПС-44) при експериментальних мікотоксикозах курчат // Мікробіологічний журнал. – 2008.- Т. 70, № 1.- С. 52-58.
 92. Труфанов О.В., Котик А.М., Труфанова В.О. Експериментальний НТ-2 токсикоз курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 182-191
 93. Труфанов О., Котик А., Труфанова В. и др. Пробиотики «Моноспорин» и «Бацелл» при микотоксикозах птицы // Птицеводство.-2008.-№ 2.-С. 24-25
 94. Труфанов О.В., Котик А.М., Труфанова В.О., Чорна Г.В. Профілактичний ефект пробіотиків «Бацел» і «Моноспорин ПК» при мікотоксикозах курей //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 16-21
 95. Труфанова В.А., Котик А.Н. Применение углеаммонийных солей при обработке фуражного зерна //Ефективні корми та годівля.- 2008.-№ 7.-С. 34-36
 96. Труфанова В., Котик А., Труфанов О. Асцит бройлерів //Ветеринарна медицина України.-2008.-№ 3.-С. 22-25
 97. Фесенко Н.А., Печеніжська Т.Б. Порівняльна оцінка різних порід та ліній яєчних курей за фізико-морфологічними якостями яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 191-196
 98. Хвостик В. Гуси – гуси…//Пропозиція.-2008.-№ 6.-С. 126-128
 99. Хвостик В. Гуси – гуси…//Пропозиція.-2008.-№ 7.-С. 126-128
 100. Хвостик В. П. Пробиотики – альтернатива антибиотикам // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 11-12.- С. 15-21.
 101. Хвостик В. Технологічні аспекти вирощування молодняку гусей //Ефективне птахівництво.-2008.-№1.-С. 26-28
 102. Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. Генетичний поліморфізм протеїнів яєчного білка гусей різних порід вітчизняної селекції //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 12.-С. 19-23.
 103. Хвостик В.П., Острякова О.Є., Пальваль Л.М., Наливайко Л.В., Капустянська О.Г., Тагіров М.Т., Байдевлятова О.М., Шоміна Н.В. та ін. Морфологічні показники якості гусячих яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 196-202
 104. Циновий О. В. Ефективність використання препарату «Максисан» при дезінфекції приміщень в присутності птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 202-208
 105. Ципляк О. В. Вплив джерел світла різного спектру на продуктивні та відтворні показники м'ясо-яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 209-214
 106. Шоміна Н. В., Ткаченко С. М. Шляхи оптимізації передінкубаційного зберігання яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 215-222
 107. Щетініна І. О. Особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві та їхній вплив на прийняття управлінських рішень// Ефективне тваринництво.-2008.-№ 8.-С. 14-19.
 108. Щетініна І. О., Д’яченко В. І. Значення інноваційного розвитку для птахівництва. Сучасний стан виробництва м’яса птиці в Україні та перспективи розвитку //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 223-228
  Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Прояви канібалізму у птиці в тій чи іншій мірі спостерігаються у більшості птахівницьких господарств. Нерідко це явище приймає на підприємствах значні розміри та призводить до великих економічних збитків. Однієї з причин канібалізму може бути наявність у кормах мікотоксинів, що погіршують засвоєння поживних речовин. Дебікування птиці у віці 6 - 12 днів має переваги порівняно з іншими термінами: практично не спостерігається зниження живої маси, у такому віці не проводяться вакцинація або інші маніпуляції з птицею.

Згідно загальноприйнятого визначення – «роздзьобування» або канібалізм – це поведінкова реакція птиці на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів. Інколи їх ще називають зміщеною кормовою поведінкою.

Одна з найбільш значних статей витрат при вирощуванні птиці є вартість енергоносіїв – палива та електроенергії. Паливо в основному необхідне для обігріву пташників та птиці, електроенергія для освітлення пташників, роботи приводів механізмів (вентиляторів, дробарок, змішувачів, кормороздавачів, транспортерів видалення посліду тощо), інколи також використовується для обігріву птиці. Чи можна зменшити витрати палива та електроенергії і, тим самим, собівартість продукції птахівництва?

Кожний, хто захоче створити фермерське птахівницьке господарство, зіткнеться кінець кінцем з вимогами та правилами численних нормативних документів. Ці вимоги та правила спрямовані, головним чином, на забезпечення біобезпеки самої створюваної ферми, а також біо- та екологічної безпеки створюваної  ферми  для навколишніх населених пунктів, інших тваринницьких і птахівницьких ферм, промислових об’єктів та об’єктів інфраструктури, довкілля в цілому, на охорону праці обслуговуючого персоналу і дотримання належних умов гуманного утримання птиці.

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України