Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine
 1. Артеменко О., Шоміна Н. Влучне попадання / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 2 (44). - С. 26-28.
 2. Артеменко О., Шоміна Н. Індики-плідники / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 28-29.
 3. Байдевлятова О.М. Морфофукціоальні особливості ембріонального розвитку курей при застосуванні покриття «штучна кутикула» / О.М.Байдевлятова // Вісник аграрної науки. – 2016. - №10. – С.68-71.
 4. Білецька Г.В. Невразливі породи / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Н.П. Грибкова // Наше птахівництво.- 2016.- №3(44).- С.78-79.
 5. Білецька Г.В. Чутливість курей породи Полтавська глиняста до хвороби Марека та їх генетична структура за локусом mx-гену / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Р.О. Кулібаба, С.І. Вовк // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2016. - Вип. 102. - С. 134-138.
 6. Видовые особенности искусственного осеменения в птицеводстве /А.Б.Артеменко, Е.М.Белецкий, О.В.Гавилей, Н.В.Кулик // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.34-44.
 7. Гавілей О.В., Полякова Л.Л., Притуленко О.В., Братишко Н.І. Джерела лінолевої поліненасиченої жирної кислоти в раціонах птиці // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р - С.50-54
 8. Горбенко З.Г., Труфанов О.В. Аналіз ізотерм адсорбції Т-2 токсину гідролізним лігніном // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С. 64-60.
 9. Горбенко З.Г., Труфанов О.В., Труфанова В.О., Котик А.М., Чорна Г.В., Тертишна В С., Люта JI.B. Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін- вугільного сорбенту на живу масу курчат// Вісник аграрної науки. -201-6.-№1. -С. 37-40.
 10. Gorbenko Z.G., Trufanov O.V., Trufanova V.O., The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption // Сучасне птахівництво. - 2016. - №7-8. - С. 35-37
 11. Котик A.M., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 1. // Эксклюзивные технологии. - 2016 - № 3 (42). - С. 58-61.
 12. Котик A.M., Труфанова В.О., Труфанов О.В. Антибіотики в зерні // Матеріали ХП Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 p. - С. 64-72.
 13. Котик А.Н., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 2. // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 4 (43) - С. 26-29.
 14. Кульбаба С. В. Монтаж системи годівлі кліткової батареї «Hellman» для утримання курей-несучок: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичної роботи з дисципліни «Машиновикористання у тваринництві» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу». / С. В. Кульбаба, О. В. Рябініна // – Х.: ХНТУСГ, 2016. – 12 с.
 15. Кульбаба С. В. Дослідження автоматичної роботи інкубатору: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення лабораторної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу»./ С. В. Кульбаба, О. М. Русальов, О. В. Рябініна //– Х.: ХНТУСГ, 2016. – 8 с.
 16. Мельник В. Як зменшити мікробний тиск /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 82-85.
 17. Мельник В. Яке світло треба індикам /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 32-35.
 18. Музика Н.М. Безпечність кормів та їх сировини для птиці / Н.М. Музика, Наливайко Л.І., Ніколаєнко Ю.Ю., Бондаренко А.Л. // Матеріали XIІ Міжд. конф. «Птахівництво’2016».-м.Трускавець, 2016.- С.75-77.
 19. Muzyka D. Avian paramyxovirus circulating in wild bird populations of the Azov-Black Sea Region of Ukraine in 2006-2011 / D. Muzyka, B. Stegniy, M. Pantin-Jackwood, A. Gerilovych, M. Stegniy, N. Muzyka, M. Mandygra// The Proc. XXV World’s Poultry Cong., Sep 5-9, 2016, Beijing, China. – Abstracts. – P.370.
 20. 21. Пат 109916 UА. «Спосіб визначення поверхнево-активних компонентів у водних розчинах» / автор Горбенко З.Г., заявник ДДСП НААН // Дата рестрації 12.09.16.
 21. Перспективы использования отечественного генофонда кур / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В. // Аграрний тиждень. - №11 (302), 2015.- С. 70-71.
 22. Притуленко О.В. , Гавілей О.В , Полякова Л.Л., Братишко Н.І. Жирні кислоти в раціонах птиці // Аграрний тиждень. -2016. - №7-8. - С. 76-80.
 23. Птиця вітчизняної селекції /В.П.Хвостик, О.В.Терещенко, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко, Ю.С.Лютий/ Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.105-106.
 24. Ростер – новий продукт на теренах вітчизняного птахівництва / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В., Іонов І.А. // Матеріали ХІІ Міжнар. конф. «Птахівництво 2016», 13-15 вересня 2016 р, / Асоціація «Союз птахівників України».- С. 62-64.
 25. Руда С.В. Птиця вітчизняного походження / С.В.Руда // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.82-85.
 26. Рябініна О. В. Очищення вентиляційних викидів пташника /О. В. Рябініна// Науково – технічний бюлетень / НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК.– Дніпропетровськ, 2015.– Т.3, №3.–С. 141–146.
 27. Рябініна О. В. Примусова відгодівля водоплавної птиці / О.В. Рябініна // Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 10.– С.71.
 28. Рябініна О. В. Умови утримання птиці як запорука отримання прибутку / О.В. Рябініна //Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 7–8.– С.80–81.
 29. Труфанов О.В., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний - незаменимые минералы в питании птицы // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 2 (41). - С..
 30. Труфанов О.В., Сіхарулідзе І.Ф. Незамінні мінерали // Наше птахівництво. - 2016. - № 5, С.
 31. Труфанов О.В., Труфанова В.О., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний в кормлении птицы // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С.100-105.
 32. Труфанова В.А., Котик А.М., Труфанов О.В. Новий фактор контаминации зерна - антибіотики // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 1 (40). - С. 58-61.
 33. Хвостик В. Зелений корм для гусей /В. Хвостик // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 54-55.
 34. Хвостик В.П. Відбір кращого поголів’я // Наше птахівництво. – 2016. – №2(44). – С. 22 – 25.
 35. ХвостикВ.П. Качество яиц кур украинской селекции // Scientific Symposium with International Participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute ,,Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture”. - 29 September–01 October. – Maximovca, 2016. – С. 799-802.
 36. Хвостик В.П. Користь від посліду // Наше птахівництво. – 2016. – №3(45). – С. 30 – 33.
 37. Хвостик В.П. Повноцінний раціон // Наше птахівництво. – 2016. – №4(46). – С. 50 – 52.
 38. Шоміна Н. Антиоксидантний захист / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 25-27.
 39. Шоміна Н. Годівля в яйце / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 61-63.
 40. Шоміна Н. Запалення пупка / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2015. - № 6 (42). - С. 28-31.
 41. Шоміна Н. Інкубація індичих яєць / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 1 (43). - С. 28-31.
 42. Шоміна Н. Покращення якості шкаралупи / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 58-60.
 43. Шоміна Н. Хвороби ембріонів / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 25-27.
 44. Шоміна Н. Що загрожує ембріонам / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 22-24.
 45. Шоміна Н.В. Оценка качества инкубационніх яиц / Н.В.Шоміна, О.М.Байдевлятова // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.107-108.
  Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Прояви канібалізму у птиці в тій чи іншій мірі спостерігаються у більшості птахівницьких господарств. Нерідко це явище приймає на підприємствах значні розміри та призводить до великих економічних збитків. Однієї з причин канібалізму може бути наявність у кормах мікотоксинів, що погіршують засвоєння поживних речовин. Дебікування птиці у віці 6 - 12 днів має переваги порівняно з іншими термінами: практично не спостерігається зниження живої маси, у такому віці не проводяться вакцинація або інші маніпуляції з птицею.

Згідно загальноприйнятого визначення – «роздзьобування» або канібалізм – це поведінкова реакція птиці на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів. Інколи їх ще називають зміщеною кормовою поведінкою.

Одна з найбільш значних статей витрат при вирощуванні птиці є вартість енергоносіїв – палива та електроенергії. Паливо в основному необхідне для обігріву пташників та птиці, електроенергія для освітлення пташників, роботи приводів механізмів (вентиляторів, дробарок, змішувачів, кормороздавачів, транспортерів видалення посліду тощо), інколи також використовується для обігріву птиці. Чи можна зменшити витрати палива та електроенергії і, тим самим, собівартість продукції птахівництва?

Кожний, хто захоче створити фермерське птахівницьке господарство, зіткнеться кінець кінцем з вимогами та правилами численних нормативних документів. Ці вимоги та правила спрямовані, головним чином, на забезпечення біобезпеки самої створюваної ферми, а також біо- та екологічної безпеки створюваної  ферми  для навколишніх населених пунктів, інших тваринницьких і птахівницьких ферм, промислових об’єктів та об’єктів інфраструктури, довкілля в цілому, на охорону праці обслуговуючого персоналу і дотримання належних умов гуманного утримання птиці.

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України