Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

Білецька Г.В., директор ГОПП ПтахоцентрРезюме. У гострому досліді вивчена чутливість курей породи Полтавська глиняста до хвороби Марека (ХМ) та їх генетична структура за локусами Mx-гену, який розглядають як вірогідну маркерну систему генетичної резистентності птиці до ХМ. У різні роки досліджень резистентними до захворювання було від 22,0 до 40,0 % птиці. Встановлено високий рівень поліморфізму генів у птиці за даною маркерною системою. „Чутливий" алель G представлений з високою частотою – 0,78, частота ж „резистентного" алелю A становила лише 0,22. Виявлена цікава залежність чутливості курей до ХМ та частоти алелів від кольору оперення курчат цієї породи в добовому віці. Показники відходу птиці від ХМ та частоти досліджених алелей відрізнялись у курчат зі світлим і темним оперенням: у птиці з темним оперенням спостерігався найменший відхід від ХМ – 50,0 %, частота «резистентного» алелю A становила 0,6.

У курчат, які мали світле оперення та в 76,6 % загинули від ХМ, частота «резистентного» алелю A Мх-гену становила лише 0,27. Зроблено припущення, що підвищення частоти резистентного алелю A Mx-гену у курей породи Полтавська глиняста дає можливість підвищити резистентність птиці до ХМ. Необхідно проводити відбір птиці за частотою «резистентного» алелю A Мх-гену та проводити селекційну роботу в напрямку програм відбору та розведення птиці протягом кількох поколінь.

Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Р.О. Кулібаба, С.І. Вовк // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2016. - Вип. 102. - С. 134-138.

Зворотній зв'язок з авторами статті

  Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Прояви канібалізму у птиці в тій чи іншій мірі спостерігаються у більшості птахівницьких господарств. Нерідко це явище приймає на підприємствах значні розміри та призводить до великих економічних збитків. Однієї з причин канібалізму може бути наявність у кормах мікотоксинів, що погіршують засвоєння поживних речовин. Дебікування птиці у віці 6 - 12 днів має переваги порівняно з іншими термінами: практично не спостерігається зниження живої маси, у такому віці не проводяться вакцинація або інші маніпуляції з птицею.

Згідно загальноприйнятого визначення – «роздзьобування» або канібалізм – це поведінкова реакція птиці на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів. Інколи їх ще називають зміщеною кормовою поведінкою.

Одна з найбільш значних статей витрат при вирощуванні птиці є вартість енергоносіїв – палива та електроенергії. Паливо в основному необхідне для обігріву пташників та птиці, електроенергія для освітлення пташників, роботи приводів механізмів (вентиляторів, дробарок, змішувачів, кормороздавачів, транспортерів видалення посліду тощо), інколи також використовується для обігріву птиці. Чи можна зменшити витрати палива та електроенергії і, тим самим, собівартість продукції птахівництва?

Кожний, хто захоче створити фермерське птахівницьке господарство, зіткнеться кінець кінцем з вимогами та правилами численних нормативних документів. Ці вимоги та правила спрямовані, головним чином, на забезпечення біобезпеки самої створюваної ферми, а також біо- та екологічної безпеки створюваної  ферми  для навколишніх населених пунктів, інших тваринницьких і птахівницьких ферм, промислових об’єктів та об’єктів інфраструктури, довкілля в цілому, на охорону праці обслуговуючого персоналу і дотримання належних умов гуманного утримання птиці.

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України