Печатные труды по птицеводству - 2016 г. - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 1. Артеменко О., Шоміна Н. Влучне попадання / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 2 (44). - С. 26-28.
 2. Артеменко О., Шоміна Н. Індики-плідники / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 28-29.
 3. Байдевлятова О.М. Морфофукціоальні особливості ембріонального розвитку курей при застосуванні покриття «штучна кутикула» / О.М.Байдевлятова // Вісник аграрної науки. – 2016. - №10. – С.68-71. 
 4. Білецька Г.В. Невразливі породи / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Н.П. Грибкова // Наше птахівництво.- 2016.- №3(44).- С.78-79.
 5. Білецька Г.В. Чутливість  курей породи Полтавська глиняста  до хвороби Марека та їх генетична структура за локусом mx-гену / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Р.О. Кулібаба, С.І. Вовк // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2016. - Вип. 102. - С. 134-138.
 6. Видовые особенности искусственного осеменения в птицеводстве /А.Б.Артеменко, Е.М.Белецкий, О.В.Гавилей, Н.В.Кулик // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.34-44.
 7. Гавілей О.В., Полякова Л.Л., Притуленко О.В., Братишко Н.І. Джерела лінолевої поліненасиченої жирної кислоти в раціонах птиці // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р - С.50-54
 8. Горбенко З.Г., Труфанов О.В. Аналіз ізотерм адсорбції Т-2 токсину гідролізним лігніном // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С. 64-60.
 9. Горбенко З.Г., Труфанов О.В., Труфанова В.О., Котик А.М., Чорна Г.В., Тертишна В С., Люта JI.B. Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін- вугільного сорбенту на живу масу курчат// Вісник аграрної науки. -201-6.-№1. -С. 37-40.
 10. Gorbenko Z.G., Trufanov O.V., Trufanova V.O., The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption // Сучасне птахівництво. - 2016. - №7-8. - С. 35-37
 11. Котик A.M., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 1. // Эксклюзивные технологии. - 2016 - № 3 (42). - С. 58-61.
 12. Котик A.M., Труфанова В.О., Труфанов О.В. Антибіотики в зерні // Матеріали ХП Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 p. - С. 64-72.
 13. Котик А.Н., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 2. // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 4 (43) - С. 26-29.
 14. Кульбаба С. В.  Монтаж системи годівлі кліткової батареї «Hellman» для утримання курей-несучок: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичної роботи з дисципліни «Машиновикористання у тваринництві» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу». / С. В. Кульбаба, О. В. Рябініна // – Х.: ХНТУСГ, 2016. – 12 с.
 15. Кульбаба С. В. Дослідження автоматичної роботи інкубатору: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення лабораторної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу»./ С. В. Кульбаба, О. М. Русальов, О. В. Рябініна //– Х.: ХНТУСГ, 2016. – 8 с.
 16. Мельник В. Як зменшити мікробний тиск /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 82-85.
 17. Мельник В. Яке світло треба індикам /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 32-35.
 18. Музика Н.М. Безпечність кормів та їх сировини для птиці / Н.М. Музика, Наливайко Л.І., Ніколаєнко Ю.Ю., Бондаренко А.Л. // Матеріали XIІ Міжд. конф. «Птахівництво’2016».-м.Трускавець, 2016.- С.75-77.
 19. Muzyka D. Avian paramyxovirus circulating in wild bird populations of the Azov-Black Sea Region of Ukraine in 2006-2011 / D. Muzyka, B. Stegniy, M. Pantin-Jackwood, A. Gerilovych, M. Stegniy, N. Muzyka, M. Mandygra// The Proc. XXV World’s Poultry Cong., Sep 5-9, 2016, Beijing, China. – Abstracts. – P.370.
 20. 21. Пат 109916 UА. «Спосіб визначення поверхнево-активних компонентів у водних розчинах» / автор Горбенко З.Г., заявник ДДСП НААН // Дата рестрації 12.09.16.
 21. Перспективы использования отечественного генофонда кур / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В. // Аграрний тиждень. - №11 (302), 2015.- С. 70-71.
 22. Притуленко О.В. , Гавілей О.В , Полякова Л.Л., Братишко Н.І. Жирні кислоти в раціонах птиці // Аграрний тиждень. -2016. - №7-8. - С. 76-80.
 23. Птиця вітчизняної селекції /В.П.Хвостик, О.В.Терещенко, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко, Ю.С.Лютий/ Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.105-106.
 24. Ростер – новий продукт на теренах вітчизняного птахівництва / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В., Іонов І.А. // Матеріали ХІІ Міжнар. конф. «Птахівництво 2016», 13-15 вересня 2016 р, / Асоціація «Союз птахівників України».- С. 62-64.
 25. Руда С.В. Птиця вітчизняного походження / С.В.Руда // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.82-85.
 26. Рябініна О. В. Очищення вентиляційних викидів пташника /О. В. Рябініна//  Науково – технічний бюлетень / НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК.– Дніпропетровськ, 2015.– Т.3, №3.–С. 141–146.
 27. Рябініна О. В. Примусова відгодівля водоплавної птиці  / О.В. Рябініна // Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 10.– С.71.
 28. Рябініна О. В. Умови утримання птиці як запорука отримання прибутку / О.В. Рябініна //Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 7–8.– С.80–81.
 29. Труфанов О.В., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний - незаменимые минералы в питании птицы // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 2 (41). - С..
 30. Труфанов О.В., Сіхарулідзе І.Ф. Незамінні мінерали // Наше птахівництво. - 2016. - № 5, С.
 31. Труфанов О.В., Труфанова В.О., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний в кормлении птицы // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С.100-105.
 32. Труфанова В.А., Котик А.М., Труфанов О.В. Новий фактор контаминации зерна - антибіотики // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 1 (40). - С. 58-61.
 33. Хвостик В. Зелений корм для гусей /В. Хвостик // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 54-55.
 34. Хвостик В.П. Відбір кращого поголів’я // Наше птахівництво. – 2016. – №2(44). – С. 22 – 25.
 35. ХвостикВ.П. Качество яиц кур украинской селекции // Scientific Symposium with International Participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute ,,Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture”. - 29 September–01 October. – Maximovca, 2016. – С. 799-802.
 36. Хвостик В.П. Користь від посліду // Наше птахівництво. – 2016. – №3(45). – С. 30 – 33.
 37. Хвостик В.П. Повноцінний раціон // Наше птахівництво. – 2016. – №4(46). – С. 50 – 52.
 38. Шоміна Н. Антиоксидантний захист / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 25-27.
 39. Шоміна Н. Годівля  в яйце / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 61-63.
 40. Шоміна Н. Запалення пупка / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2015. - № 6 (42). - С. 28-31.
 41. Шоміна Н. Інкубація індичих яєць / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 1 (43). - С. 28-31.
 42. Шоміна Н. Покращення якості шкаралупи / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 58-60.
 43. Шоміна Н. Хвороби ембріонів / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 25-27.
 44. Шоміна Н. Що загрожує ембріонам / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 22-24.
 45. Шоміна Н.В. Оценка качества инкубационніх яиц / Н.В.Шоміна, О.М.Байдевлятова // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.107-108.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...