Печатные труды по птицеводству - 2017 г. - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 1. Артеменко О.Б. Вивчення впливу циркадних температурних стимулів на результати інкубації яєць /О.Б.Артеменко, О.В.Терещенко, Н.В.Шоміна, О.М.Байдевлятова, О.В.Гавілей / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.83-88.
 2. Белецкая А.В. Этиологические факторы заболеваний молодняка гусей в Украине / А.В. Белецкая, Н.Н. Музыка, А.А. Шомин // Актуальные проблемы  интенсивного развития животноводства: Мат. XX Межд. научно-практической конф., посвященной 50-летию образования кафедр крупного животноводства и переработки животноводческой продукции; свиноводства и мелкого животноводства УО БГСХА.- В 2 частях.-Ч.2.- г. Горки, Республика Беларусь, 2017.- С. 308-315.
 3. Білецька Г.В. Поліетіологічність хвороб гусенят / Г.В. Білецька, Н.М. Музика // Матеріали XIІІ Міжд. конф. «Птахівництво’2017».- м. Трускавець, 2017.- С.78-82.
 4. Білецька Г.В. Поширеність збудника сальмонельозу у гусівничих господарствах України / Г.В. Білецька, Н.М. Музика // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2017. - Вип. 103. - С. 178-181.
 5. Вирощування, утримання та годівля індиків:- наук. - практ. посібник/[О.О. Катеринич, О.В. Рябініна, О. В. Терещенко та ін.].– Бірки: ДДСП НААН, 2017.–72 с.
 6. Вирощування, утримання та годівля яєчних та м¢ясо-яєчних курей: -наук.-практ. посібник/ [О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.В.Терещенко та ін.]. – Бірки : ДДСП НААН, 2017.–64 с.
 7. Гавилей О.В. Качественные и количественные изменения спермы петухов при введении в рацион Сорбента /О.В. Гавилей / Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. -  Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.1. - С.334-342.
 8. Іщенко Ю.Б. Матриця відповідальності в системі менеджменту якості організації /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4151 .
 9. Іщенко Ю.Б. Механізми супроводу наукових розробок через мережу Інтернет /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4164 .
 10. Іщенко Ю.Б. Визначення зведеного показника конкурентоспроможності на основі експертного оцінювання і вагових коефіцієнтів /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4160 .
 11. Іщенко Ю.Б. Удосконалення технології виробництва продукції птахівництва в невеликих і середніх підприємствах на основі принципів системи HACCP /Ю.Б. Іщенко, О.В. Рябініна // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4158 .
 12. Іщенко Ю.Б. Концепція створення експертної системи для покращення технології виробництва продукції птахівництва на основі принципів системи HACCP /Ю.Б. Іщенко, О.В. Рябініна // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4173 .
 13. Катеринич О.О. Заводська лінія Г2 породи м'ясо-яєчних курей породи Плимутрок Білий /О.О.Катеринич, Ю.В.Бондаренко, С.М.Панькова, С.В.Руда, В.П.Хвостик, О.П.Захарченко/ Аграрна наука - виробництву. – 2017, №1. - С.23.
 14. Катеринич О.О. Заводська лінія Г2 породи Плимутрок Білий – вітчизняний представник птиці з комбінованою продуктивністю /О.О.Катеринич, С.М.Панькова, С.В.Руда/ Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.61-66.
 15. Музика Н.М. Аналіз мікробіологічної забрудненості кормів для птиці / Н.М. Музика, Ю.Ю. Ніколаєнко, Г.В. Білецька, О.А. Шомін, С.В. Рябінін // Корми і факти. – 2017. – №11. – С. 20-22.
 16. Панькова С.М. Новий вітчизняний гібрид подвійного використання для присадибного та органічного виробництва / С.М.Панькова, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко / Аграрна наука – виробництву. – 2017, №1. - С.25.
 17. Панькова С.М. Новий гібрид подвійного призначення для присадибних господарств /С.М.Панькова, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко/ Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.54-60.
 18. Панькова С.М. Оцінка якості яєць лінії курей вітчизняної породи бірківська барвиста та перспективи її поліпшення / С. М. Панькова, Ю. С. Лютий, О. П. Захарченко, О. М. Байдевлятова / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2016. - Вип. 7. – С.77-81.
 19. Руда С.В. Визначення статі папуг різних видів методом ПЛР /С.В.Руда, Р.О.Кулібаба / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.66-70.
 20. Рябинина Е.В. Влияние спектра света светодиодных ламп на показатели выращивания цыплят-бройлеров /Е.В. Рябинина, А.Б. Артеменко, О.В. Гавилей, Н.В. Бойко /Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. -  Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.2. - С.158-164.
 21. Рябініна  О.В. Фактори впливу на якість шкаралупи яєць /О.В. Рябініна, В.М.Тімофєєв / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.70-74.
 22. Рябініна О.В. Технологичний прийом диференційованого відбору, вирощування, утримання та годівлі індичок залежно від живої маси /О.В.Рябініна, В.О.Мельник, О.Б.Артеменко, Ю.Б.Іщенко, В.М.Сидора //Науково-інформаційний бюлетень «Аграрна наука – виробництву», Київ. – 2017. - №3.- С.20.
 23. Терещенко А.В. Перспективные направления создания инноваций в птицеводстве /А.В.Терещенко, О.А.Катеринич, А.Б.Артеменко, Н.Н.Музыка / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.74-76.
 24. Терещенко О.В. Перспективные направления создания инноваций в птицеводстве / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, О.Б. Артеменко, Н.М. Музика // Матеріали XIІІ Міжд. конф. «Птахівництво’2017».- м. Трускавець, 2017.- С.74-76.
 25. Хвостик В.П. Інформаційно-статистичні параметри живої маси курей вітчизняного генофонду / Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2017. – Випуск 5/1 (31). – С. 161-165.
 26. Хвостик В.П. Нетрадиційне сорго / Хвостик В.П. // Наше птахівництво. – 2017. – №1(49). – С. 69-71.
 27. Хвостик В.П. Спадковий тягар у популяціях курей вітчизняного генофонду / Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2016. – Випуск 7 (30). – С. 112-114.
 28. Хвостик В.П. Цінність жита / Хвостик В.П. // Наше птахівництво. – 2017. – №4(52). – С. 47-49.
 29. Шомина Н.В. Изучение влияния уровня гибели бластодермальных клеток в яйце при хранении на результаты инкубации /Н.В. Шомина, О.Н. Байдевлятова // Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. -  Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.2. - С.115-119.
 30. Шоміна Н. Нові стандарти у птахівництві /Н. Шоміна, О. Артеменко // Наше птахівництво. - 2017. -№ 1 (49). - С. 28-31.
 31. Шоміна Н.В. Ефективна дезінфекція яєць водоплавної птиці /Н.В.Шоміна, О.Б.Артеменко, Н.М.Музика, Ю.Ю.Ніколаєнко, О.М.Байдевлятова, О.В.Гавілей / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.129-135.

 

 

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...