Печатные труды по птицеводству - 2015 г. - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 1. Артеменко О.Б. Морфологічна цілісність клітин бластодерми як параметр оцінки життєздатності ембріона / О.Б. Артеменко, Н.В. Шоміна //Вісник аграрної науки.- 2015.- № 4.- С. 46-48.
 2. Байдевлятова О. Три кроки до успішного результату / О. Байдевлятова //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- №7.- С.56-57.
 3. Білецька Г.В. Етіологія ентеритів молодняку гусей / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, П.С. Юрко, Р.О. Кулібаба // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 69-73.
 4. Білецька Г.В. Хвороби гусенят з ознаками ентериту / Г.В. Білецька //Сучасне птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 21-24.
 5. Білецький Є.М. Попередження насиджування у мясних видів птиці / Є.М. Білецький, О.В. Терещенко // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 29-35.
 6. Горбенко З.Г. Лігнін-вугільний сорбент пригнічував ростостимулюючі властивості пробіотику та гіпохлориту у присутності фузаріотоксинів /О.В.  Труфанов, В.О. Труфанова, А.М. Котик, Г.В. Чорна, В.С. Тертишна, Л.В. Люта  // Вісник аграрної науки. – 2015.- №
 7. Катеринич О.О. Відгодівля індиків на м'ясо – критичні точки економічної доцільності /О.О. Катеринич, І.А. Іонов,В.П. Бородай //Тваринництво сьогодні.- 2015.- № 9.- С. 42-45.
 8.  Катеринич О.О. М’ясо-яєчні кури – типовий представник ринку “неспеціалізованого” птахівництва / О.О. Катеринич, С.М. Панькова, І.А. Іонов// Тваринництво сьогодні. – 2015. - № 6. – С. 7-9.
 9. Катеринич О.О. Нові старі кури /О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.П. Захарченко //Рідне село.- 2015.- №5.- С.7.
 10. Катеринич О. Перспективы использования отечественного генофонда кур / О. Катеринич, С. Панькова, С. Рудая //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 11.- С. 70-71.
 11. Катеринич О.А. Пёстрый рынок или куры с двойной продуктивностью – новый сектор отечественного птицеводства? / О.А. Катеринич, А.Н. Рождественский, И.А. Ионов // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С.47-51.
 12. Катеринич О. Сучасні тенденції селекційної роботи в птахівництві / О. Катеринич, С. Панькова, С. Руда // Аграрний тиждень.- 2015.- № 3.- С. 60-61.
 13. Катеринич О.О. Технологічні підходи отримання мяса індиків в Україні та за кордоном /О.О. Катеринич, О.М. Рождественський // Тваринництво сьогодні.- 2015.- № 8.- С. 7-9.
 14. Катеринич О. Чорнушки та рябушки або нові розробки вітчизняних селекціонерів / О. Катеринич, С. Руда, С. Панькова // Селянська газета.- 2015.- 20 березня.
 15. Катеринич О.А. «Фермерские петушки» - рациональное использование отечественного генофонда кур / О.А. Катеринич, С.Н. Панькова, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко, Т.Б. Печенежская  //Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России : материалы XVIII конф. Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад, 2015. – С. 67-68.
 16. Котик А.М.  Виявлення в зерні і кормах антибіотиків, активних відносно Bacillus subtilis /А.М. Котик, В.А. Труфанова, О.В. Труфанов // Эксклюзивные технологии. - 2015.- № 3 (36). – С. 58-64.
 17. Кулібаба Р.О. Використання гетеродуплексного аналізу як альтернативи методу ПЛР-ПДРФ для генотипування особин птиці / Р.О. Кулібаба // Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві: матеріали XIII всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам’яті академіка НААН Михайла Васильовича Зубця. – Чубинське. – 2015. – С. 29 – 30.
 18. Кулібаба Р.О. Генетична характеристика популяції курей лінії Г2 породи Плімутрок білий за біохімічними та ДНК-маркерами / Р.О. Кулібаба, С.В. Руда // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 54-59.
 19. Кулибаба Р.А. Полиморфизм генов PRL, PRLR, GH, GHR, PIT-1, IGFI, TGF-ß1, TGF-ß2 и TGF-ß3 в линиях кур украинской селекции / Р.А. Кулибаба // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России: материалы XVIII международной конференции ВНАП. – Сергиев Посад. – 2015. – С. 72 – 74.
 20. Кулибаба Р.А. Связь функционального полиморфизма целевых генов (PRL, GH, GHR) с продуктивными признаками яичных кур украинской селекции / Р.А. Кулибаба // Генетика и разведение животных. – 2015. – № 3. – С. 75 – 80.
 21.  Kulibaba R.A. Transforming growth factor β1, pituitary-specific transcriptional factor 1 and insulin-like growth factor I gene polymorphisms in the population of the Poltava clay chicken breed: association with productive traits / R.A. Kulibaba, A.V. Tereshchenko // Agricultural Science and Practice. – 2015. – Vol. 2 (1). – P. 67 – 72.
 22. Мельник В. Світлодіодне освітлення для тваринницьких і птахівничих приміщень / В. Мельник, В. Довгаль // Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 8-9.- С. 96-97.
 23. Мельник В.О. Технологічні розробки Державної дослідної станції птахівництва НААН – промисловому та присадибному птахівництву / В.О. Мельник, О.В. Рябініна, Т.В. Кизь, О.В. Мельник, О.В. Ципляк, В.М. Тимофєєв // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 19-25.
 24. Мельник О.В. Вплив обробки підстилки реагентами на мікроклімат пташника та відтворні якості індиків / О.В. Мельник // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 6.- С. 73-75.
 25. Наливайко Л. Реовірусна інфекція / Л. Наливайко, Г. Білецька, Ю. Ніколаєнко // Наше птахівництво.- 2015.- № 5.- С. 86-87.
 26. Наливайко Л. Реовірусна інфекція вражає качок / Л. Наливайко, Г. Білецька, Н. Музика, С. Рябінін, Ю. Ніколаєнко //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 86-87.
 27. Панькова С.М. Мясні якості нового вітчизняного м'ясо-яєчного гібриду курей / С.М. Панькова, О.О. Катеринич, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко, Т.Б. Печеніжська // Сучасне птахівництво.- 2015.- № 3-4.- С. 21-23.
 28. Панькова С.М. Новий вітчизняний  м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного  виробництва (економічна ефективність вирощування півників)/ С.М. Панькова, О.О. Катеринич, О.П. Захарченко, Т.Б. Печеніжська, Н.А. Фесенко // Сучасне птахівництво. – 2015. - № 5. – С. 21-24.
 29. Панькова С.Н. Оценка племенной ценности птицы с использованием blup Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России / С.Н. Панькова // Материалы XVIII конф. Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад, 2015. – С.77-79
 30. Притуленко О. Нетрадиційні зернові культури в комбікормах для птиці /О. Притуленко, О. Гавілей, Л. Полякова, Н. Братишко //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 12.- С. 60-63.
 31. Прозорова Н.В. Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. – 2015. – №1  – С. 63-72. (фахова)
 32. Прозорова Н.В. Перспективи розвитку галузі птахівництва на засадах логістизації виробництва / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»], 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 326 с.
 33. Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави /О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова // Інтернет газета Конгрес світ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5.
 34. Прозорова Н.В. Сучасні тенденції розвитку яєчного птахівництва / Н.В. Прозорова // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 63-68.
 35. Прозорова Н.В. Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення конкурентоспроможності / Н. В. Прозорова // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки» – Х. : ХНАУ, 2015. – № 2. − С. 296−301.
 36. Прозорова Н.В. Формирование приоритетных факторов оптимизации и интенсификации функционирования птицеводческих предприятий / Н.В. Прозорова // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Poland. – 2015.
 37. Рудая С.В. Карликовая мясо-яичная птица – экономическая составляющая эффективности использования / С.В. Руда, О.А. Катеринич, Т.Э. Ткачик // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России (Материалы XVIII Международной конференции, Сергиев Посад, 2015 г.) / ВНАП, Российское отделение НП «Научный центр по птицеводству». – 2015. - С. 85-87.
 38. Рудая С.В. Мини-куры – инструмент повышения экономической эффективности использования мясо-яичной птицы / С.В. Руда, О.А. Катеринич, В.П. Бородай // Птица и птицепродукты. – 2015.-№1(21).- С. 65-67.
 39. Терещенко А.В. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: Методическое пособие / А.В.Терещенко, А.Б. Артеменко, Н.В. Шомина [и др.] .– Борки, 2015. - 132 с.
 40. Терещенко О.В. Напрями розвитку галузі птахівництва / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, С.М. Панькова // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 5.- С. 27-30.
 41. Терещенко О.В. Формування генетичних ресурсів вітчизняних порід сільськогосподарської птиці в контексті продовольчої безпеки держави / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, С.М. Панькова, В.П. Бородай // Сучасне птахівництво.- 2015.- № 7-8.- С. 19-21.
 42. Труфанов О.В. Не така вже біла й пухнаста /О.В. Труфанов // Рідне село.-2015.- 13 травня.- С. 7.
 43.   Trufanov O.V. Detection of Antibiotics, Active Against Bacillus subtilis, in Grain And Feed / O.V. Trufanov, A.M. Kotyk, V.A. Trufanova, O.V. Tereshchenko, O.M.   Zhukorskiy // Agricultural Science and Practice.-2015.-Vol. 2, No 1. –P. 60-66.
 44. Хвостик В. Гідропоніка для птиці / В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 50-53.
 45. Хвостик В.  Годівля в перші дні /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 62-63.
 46. Хвостик В. Годівля племінних бройлерів / В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 58-60.
 47. Хвостик В. Що їстиме ремонтний молодняк /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 51-53.
 48. Циновий О.В. Діагностика метапневмовірусної інфекції птиці за допомогою вітчизняних тест-систем / О.В. Циновий, О.А. Шомін // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 10.- С. 27-30.
 49. Циновий О.В. Чи потрібні вітчизняні тест-системи ІФА для визначення антитіл до інфекційних хвороб птиці / О.В. Циновий // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 26-29.
 50. Ципляк О.В. Вплив різних режимів відбору сперми у півнів та штучного осіменіння курей бірківської м'ясо-яєчної популяції на їх відтворні якості / О.В. Ципляк, В.О. Мельник, О.В. Рябініна, О.В. Мельник // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 87-97.
 51. Шоміна Н. Запалення пупка /Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 76-79.
 52. Шоміна Н. Здорове народження перепелят /Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 23-25.
 53. Шоміна Н. Критичні періоди розвитку ембріонів / Н. Шоміна, О. Байдевлятова //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 24- 27.
 54. Шоміна Н. Проблеми зберігання інкубаційних яєць / Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 5.- С. 16-19.
 55. Шоміна Н. Стартовий розігрів інкубаційних яєць, що зазнали тривалого зберігання / Н. Шоміна // Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 8-9.- С. 72-73.
 56. Шоміна Н. Температура інкубації / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2015. -№ 4 (40). - С. 28-30.
 57. Шоміна Н. Циркадна інкубація / Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 16-17.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...