Печатные труды по птицеводству -1999 г. - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 1. Андреев В.И., Белецкий Е.М. Использование искусственного осеменения при гибридизации уток //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 35-38
 2. Бондаренко О.П. Вплив розміру угрупування на плодючість гусей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 43-48
 3. Бондаренко Ю.В. Синтетична популяція гусей //Аграрна наука – виробництву.- 1999.- № 2.- С. 20
 4. Бондаренко Ю.В. Сравнительная характеристика различных методов сексирования домашних кур //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 9-18
 5. Бондаренко Ю.В. Українська породна група качок //Аграрна наука – виробництву.-1999.-№ 4
 6. Бочко В.М., Сахацька Т.В., Бойченко П.А. Сучасний стан інтеграційних процесів в птахівництві //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць /Одеський СГІ.-1999.-Вип. 3(6), Ч. III .-С. 92-95
 7. Братішко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О., Клименко Т.Є. Біохімічні зміни при Т-2 токсикозі у курей //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць /Одеський СГІ.-1999.-Вип. 3(6), Ч. III .-С. 115-118
 8. Братишко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Вплив аурофузарину на процеси перекисного окислення в організмі курчат // Біологія тварин .- 1999.- Т.1, № 2.- С.77-79
 9. Братишко Н.І., Роговер В., Куян Н., Іонов І., Котик А.М., Труфанова В.О., Сахацький І.М. Ліпот – знахідка для птахівництва //Агро-світ України.-1999.- № 9
 10. Бреславец В.А., Куликов Л.В., Ахмед Али Касем Влияние массы и возраста кур на выводимость //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 59-65
 11. Гадючко О.Т. Пути повышения яйценоскости индеек //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 49-53
 12. Гадючко О.Т. Этапы создания и совершенствования сочетающейся в кроссе отцовской линии индеек //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 38-43
 13. Гадючко О.Т., Івко І.І., Мельник В.О., Каркач П.М. Міжлінійна та внутрішньолінійна мінливість ознак адаптивності індиків білої широкогрудої породи //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 27-34
 14. Гречихин С. Изменчивость смертности индеек на разных стадиях эмбриогенеза //Всероссийская конф. молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 г.): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 13-14
 15. Grechihin S., Katerinich O. Relationship between parameters of survival to the different stages of embryonic death in two lines of turkeys //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).-Mariensee, 1999.-P. 115
 16. Івко І.І., Чаплигін Є.М., Мельник В.О. Енергозберігаюча система вентиляції широкогабаритних зблокованих пташників // Аграрний вісник Причорномор'я : Зб. наук. праць/ Одеський СХІ. - 1999. - Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 103—106
 17. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. та ін. Покращання параметрів мікроклімату в пташниках без опалення //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 105-111
 18. Івко І.І., Д'яконов М.П., Євтушенко В.І. Ресурсозаощаджуючі прийоми у виробництві харчових яєць курей // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 110-114
 19. Іонов І.А., Полтавська Т.В., Сурай П.Ф., Шаповалов С.О. Нативні антиоксидантні речовини корму і їх вплив на окислювальні процеси в організмі курей // Аграрний вісник Причорномор'я : Зб. наук. праць/ Одеський СХІ. - 1999. - Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 130-136
 20. Каркач П.М., Романченко М.І. Ріст та продуктивність курей при використанні енергозберігаючих джерел світла //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 106-110
 21. Катеринич О. Динамика функциональной структуры количественных признаков в онто- и филогенезе у гусей //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 21
 22. Катеринич О., Гречихин С.Н., Рябоконь Ю.А. Градации информативности генетико-статистических параметров в птицеводстве //Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. III Международ. конф.-К. : Аграрна наука, 1999.-С. 30-31
 23. Katerinich O., Grechihin S. Estimation of informative significance of turkey embryo stages //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).-Mariensee, 1999.-P. 125
 24. Клименко Т.Є. Продуктивні та відтворні якості курей при використанні в годівлі низькопротеїнових комбікормів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 85-86
 25. Котик А.Н. Микотоксикозы птиц: Монография.- Борки, 1999.-267 с.
 26. Кутнюк П.И., Бондаренко Ю.В., Ивченко В.В. Природа вторичного соотношения полов у гусей с точки зрения адаптивных моделей теории динамических систем //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 18-22
 27. Мельник В.А., Ивко И.И., Гадючко О.Т., Дуняков А.Г., Горбанёв А.П. Совершенствование режимов кормления индеек родительского стада при клеточном содержании //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 100-104
 28. Мельник В.О., Пудов В.Я., Івко І.І. та ін. Універсальна кліткова батарея для утримання птиці в умовах особистих підсобних господарств //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 111-116
 29. Наливайко Л. Патоморфологічні зміни деяких внутрішніх органів при нейсеріозі сільськогосподарської птиці //Ветеринарна медицина України.-1999.-№ 10.-С. 15-16
 30. Острякова А., Богатырь В., Прокудина Н. Специфика взаимосвязи прочности скорлупы с другими хозяйственно-полезными признаками у белых и цветных кур //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 16-17
 31. Паскевич Г.А., Сахацький М.І., Подстрєшний О.П. Аналіз генеалогії кросів яєчних курей з використанням імуногенетичних маркерів // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць / Одеський СХІ. - 1999.- Вип. 3 (6), Ч. ІІІ. - С. 98-102
 32. Подстрешный А., Лукьянова В., Дзюбенко В. Успехи селекционеров Украины //Птицеводство.-1999.-№ 1.-С. 17-20
 33. Подстрєшний О.П., Сахацький М.І., Паскевич Г.А. Вивчення генетичної консолідації ліній яєчних курей //Вісник аграрної науки.-1999.-№ 4.-С. 47-52
 34. Прокудина Н., Острякова А. Изучение уродств эмбрионов кур кросса “Ломанн браун” //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 12-13
 35. Прокудіна Н.О., Бреславець В.О., Гречихін С.М. Скринінг морфологічних особливостей спадкових аномалій індиків білої широкогрудої породи //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 161-163
 36. Прокудіна Н., Катеринич О., Бреславець В.О. Незвичайні потворності зародків курей // Ветеринарна медицина України.-1999.-№ 6.-С. 35-36
 37. Прокудина Н.А., Сурай П.Ф., Соляник Л.Б. Биохимические предпосылки патоморфологических изменений в нервной системе 7- суточных эмбрионов при избыточном потреблении токоферола курами //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 59-65
 38. Prokudina N.A. Some morphological features of development embryonic pathologies cross '' Lohmann-brown'' //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999.-P. 137-138
 39. Романов М.Н., Кутнюк П.И., Черников В.Ф. и др. Внутривидовая изменчивость оологических характеристик озёрной чайки //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 22-27
 40. RomanovM.,TalbotR.T., DunnI.C. etal. Inheritanceofbroodinessinthedomesticfowl // Proc… Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999. –P. 139
 41. Romanov M.N., Weigend S., Bondarenko Yu.V., Podstreshny A.P., Kutnyuk P.I., Sakhatsky N.I. Studies on poultry germplasm diversity and conservation in Ukraine //Proc...Poultry genetics symposium (6-8 October 1999).- Mariensee, 1999.-P. 140
 42. Сахацька Т.В. Енергетична оцінка вирощування бройлерів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 87-92
 43. Сахацький І.М. Вплив зеараленону на репродуктивні якості та показники імунного стану курей-несучок //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 166-170.
 44. Сахацький М.І., Подстрєшний О.П., Паскевич Г.А. Генетична структура кросів яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 3-9
 45. Сурай П.Ф., Кукленко Т.В., Гурски Я. Витамин А и его нормирование в птицеводства // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1999.-Вип. 48.-С. 66-76
 46. Шаповалов С., Полтавская Т. Антиоксидантный статус эмбрионов //Всероссийская конференция молодых учёных и аспирантов по птицеводству (1-2 июня 1999 года): Тез. докл. /РАСХН, МНТЦ “Племптица”, ВНИТИП.-Сергиев Посад, 1999.-С. 8-9
 47. Шомін О.А., Стегній Б.Т., Неділько Т.В., Бондаренко В.К. Проведення імунологічного моніторингу СЗН-76 в птахорадгоспах України //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.- Суми, 1999.-Вип. 4.-С. 204-206

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...