Печатные труды по птицеводству -1994 г. - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 1. Андрєєв В.І., Білецький Є.М., Гадючко О.Т. Насиджування у індичок та шляхи його подолання //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.- С. 5
 2. Artemenko A.B., Tagirov M.T., Beletskaya A.V., Tereshchenko A.V., Sakhatsky N.I. Badonia histologiczne nad chimerami kurczat w zaleznosci od wieku zaradyowdawcow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 53
 3. Безрукавая И.Ю., Ракова А.А. Жидкая эмбриональная вакцина против вирусного гепатита утят из штамма К-УНИИП // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 12-13
 4. Білецький Є.М., Андрєєв В.І. Вплив цинку на відтворні якості індичок та індиків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 30-31
 5. Beletsky Ye., Surai P., Sakhatsky N. Turkey male selection for artificial insemination // Proc...9 European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 302-305
 6. Богатир В.П., Рожковський О.В., Рябоконь Ю.О. Вплив системи утримання батьків на продуктивність нащадків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 8-9
 7. Богатир В.П., Рожковський О.В., Рябоконь Ю.О. Оцінка технологічних умов як фону для відбору птиці //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 10-11
 8. Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Ефективність моделей реакції генотипу на неконтрольовані фактори середовища //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 11-12
 9. Богатир В.П., Катеринич О.О., Рожковський О.В., Лук'янова В.Д., Рябоконь Ю.О. Селекційно-генетична цінність генотипів за ступенем їх модифікованості //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 30
 10. Бондаренко В.К. Очищення вірусу гепатиту каченят для імуноферментного аналізу //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 60
 11. Бондаренко Ю.В., Кутнюк П.И. Динамика частот алелей полиморфных локусов в ряду панмиктических и селекционируемых поколений // Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. I Междунар. конф. по молекулярно-генетическим маркерам животных.- К.:Аграрна наука, 1994.- С. 10
 12. Бондаренко Ю.В., Романов М.М. Особливості статевої мінливості маси тіла у добового молодняка свійських птахів //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 36
 13. Братишко Н.І. Динаміка активності травних протеаз у курчат-бройлерів різного віку залежно від складу комбікорму// Тези Всеукраїнської конференції з фізіології і біохімії тварин.- Львів, 1994.- С. 17
 14. Братишко Н.И. Природные минералы-сорбенты и их влияние на процессы пищеварения // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 14-16
 15. Гадючко О.Т., Дуюнов Е.А. Удосконалення батьківських ліній індиків //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 14
 16. Герасимчук Ю.В., Назаренко П.П., Каркач П.М., Пудов В.Я., Якубовский В.И., Дьяконов Н.П. Эффективный регулятор освещения птичников // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 35-36
 17. Герман В.В., Красніков Г.А., Байдевлятов Ю.А., Антонов В.С., Колоусова Н.Г., Кленіна Н.В., Михайлова С.А., Котик А.М., Руденко О.П., Коломієць А.І. Вплив полісахариду на резистентність птиці // Тваринництво України.- 1994.- № 3.- С. 22.
 18. Гордиенко В.М. Оптимальный период выращивания индюшат самцов на мясо // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 28-29
 19. Горобець А.І. Зниження рівня нітрат-нітритів у яйцях курей з допомогою добавок йоду та аскорбінової кислоти //ХIII Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 35
 20. Горобец А.И. Фитоэстрогены люцерновой муки и факторы маскирующие их эффект // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 30-31
 21. Дуюнов Е.А., Гадючко О.Т. Інтегральна оцінка ліній і мікроліній по кількісним ознакам //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 149
 22. Дуюнов Э.А., Гадючко О.Т. Развитие индейководства в Украине // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 33-35
 23. Завалій Н.М. Деякі біологічні та фізико-хімічні властивості параміксовірусу //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 61-62
 24. Ивко И.И., Горбаньов А.П. Кормораздатчик для дифференцированного по ярусам и клеткам кормления птицы // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 29-30
 25. Івко І.І., Мельник В.О., Горбаньов А.П., Дуняков О.Г., Зарубіна О.М. Диференційоване за живою масою кліткове утримання індичок батьківського стада //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 51
 26. Ионов И.А., Сурай П.Ф. Усвоение витамина Е птицей из различных кормовых источников // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 47-48
 27. Ионов И.А., Сурай П.Ф., Кучмистов В.А. Оценка А- и Е-витаминной обеспеченности птиц в эмбриогенезе //Научно-технический бюллетень/ Институт животноводства УААН.-Харьков, 1994.-№65.-С. 81-83
 28. Іонов І.А., Костюк І.О., Манейло М.Г. та ін. Вітамін Е у раціонах курей-несучок та його вплив на біоенергетичні процеси у мітохондріях печінки //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 36-37
 29. Ionov I., Surai P. Vitamin E availability from grains for laying hens // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 505-506
 30. Ionov I., Surai P., Kuchmistov V. The development and vitamin E status of goose embryo depending on incubation temperature // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 403-404
 31. Ionov I., Surai P., Kuklenko T., Yaroshenko F. Wplyw witaminy A na metabolizm energetyczny w watrobie kurczat //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 27
 32. Ionov I., Yaroshenko F., Bushin A., Kutz E., Surai P. Trevatosc miesa brojlerow po zastosowaniu w paszy witaminy E //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 153
 33. Каравашенко А.В. Влияние комплексных добавок витамина Е и сантохина на продуктивные и воспроизводительные качества индеек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 52-53
 34. Каркач П.М., Коломийченко В.Г., Литвиненко А.М. Оборудование для раздельного по полу кормления кур и петухов родительського стада бройлеров // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.
 35. Karkach P.M., Belukha A.F. Effect of light source on growth and development of young turkey breeders // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 143-144
 36. Karkach P.M., Belukha A.F. Welkosc obsagy w zaleznosci od wieku mlodych indykow hodowlanych //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 145
 37. Karkach P.M., Ponomaryova J.V. Wplyv wieku kaczorow I kaczek pizmowych na zaplodnienie jaj //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 147
 38. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 1. Несучість //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 32
 39. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 2. Жива маса//Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 31
 40. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В. Оцінка лінійної і гібридної птиці по генетичним компонентам за кількісними ознаками в онтогенезі. Повідомлення 3. Маса яєць //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 33
 41. Катеринич О.О., Богатир В.П., Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В., Лук'янова В.Д. Комбінаційна здатність перспективного генофонду яєчних курей //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 15-16
 42. Костюк І.О., Манейло М.Г., Волощенко М.В., Іонов І.А. Рівень ретинолу в раціоні курей-несучок та його вплив на процес біологічного окислення у мітохондріях печінки //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 38
 43. Котик А.Н., Труфанова В.А., Стефанович А.Н., Братишко Н.И., Гелла И.М. Влияние различных концентраций зеранола на продуктивные качества мясных цыплят // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 59-60
 44. Краснiков Г.А., Бабкiн В.Ф., Колоусова Н.Г., Соса М.М., Котик А.М., Антонов В.С., Труфанова В.А. Стимуляцiя iмунiтету при вакцинацiї птицi проти Ньюкаслської хвороби на фонiiмуносупресiї // Ветеринарна медицина.- Київ: Урожай, 1994.-Вип. 69.- С. 17-23.
 45. Краснiков Г.А., Котик А.М., Антонов В.С. Значення мікотоксикозів у патології тварин та організації системи ветеринарних заходів // Досягнення наукової ветеринарної медицини у профілактиці та боротьбі з хворобами с.-г. тварин (до 70-річчя ІЕКВМ).- Харків, 1994.- С. 88-98.
 46. Кутнюк П.І., Бондаренко Ю.В., Івченко В.В. Формування вторинного співвідношення статей у популяціях гусей з точки зору теорії катастроф //Генетика продуктивності тварин: Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф.- К., 1994.-С. 37
 47. Куц Є.М. Деякі особливості перекисного окислення ліпідів у спермі півнів //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 40
 48. Kutz E., Ionov I., Surai P. Utlenianie tluszczow w nasieniu kogutow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 39
 49. Kutz E., Surai P., Ionov I. Lipid peroxidation in cock sperm and its regulation // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 56
 50. Кучмістова О.Ф., Сурай П.Ф., Іонов І.А. Аскорват-залежне перекисне окислення ліпідів у печінці курей в ембріогенезі //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 41
 51. Lisenko S., Ionov I., Surai P. Zastosowaniemikrofalowegopiecadosporzadzaniamaczkizdzdzownicy //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.- Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 149
 52. Lisenko S., Surai P., Ionov I. Physiologicalbaseonearthwormmealuseinchickdiets // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 64-65
 53. Моргун О.Є., Богатир В.П., Рожковський О.В. Метод поліпшення якості шкаралупи курячих яєць при гібридизації з попереднім відбором у лініях //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 17-18
 54. Мосякин В.М. Возрастная динамика морфологических показателей тонкого кишечника кур-несушек на протяжении продуктивного периода /ІІ-я конференция Балтийских стран по птицеводству. – Вильнюс, 1994.- С. 76-77
 55. Наливайко Л.И., Безрукавая И.Ю., Неделько Т.В. Инфекционное заболевание клоаки индеек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 78-79
 56. Narushin V.G., Romanov M.N.Modelling growth of chick embryo // Proc. 9th European Poultry Conference.-Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 411-412.
 57. Narushin V.G., Morgun A.Y., Bogatyr V.P. Przyblizome szacowanie grubosci skorupy jaj, masy i gestosci //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 169
 58. Narushin V.G., Morgun A.Y., Bogatyr V.P. Szacowanie masy zoltka w jaju kurzym //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 171
 59. Narushin V.G., Romanov M.N., Bondarenko Yu.V. Studies of chick embryo sex determination and manipulation in the countries of the former USSR – A review 1. Sex differences in eggs // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 320-321
 60. Нестеренко О.І., Сахацький М.І. Розробка системи одержання курчат шляхом культивування бластодермальних ембріонів курей invitro // Генетика продуктивності тварин: Тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1994.- С. 35.
 61. Нестеренко О.І., Терещенко О.В., Артеменко О.Б., Тагіров М.Т., Сахацький М.І. Культивування бластодермальних ембріонів курей invitro // ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 23.
 62. Притуленко О.В., Батюжевський Ю.Н. Комбікорми із зниженим рівнем протеїну в годівлі курей лінії 38 //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 43-44
 63. Пудов В.Я., Якубовский В.И. Половая активность петухов при содержании в групповых клетках // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.- Вильнюс, 1994.-С. 82-83
 64. Pudov V.Ya. Cechy uzytkowe i reprodukcyjne kur niosek w zaleznosci od wielkosci grupy //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 153
 65. Романов М.Н., Чернишов В.Ф. Полиморфные овобелки как маркеры внутрипопуляционной изменчивости озерной чайки // Молекулярно-генетические маркеры животных: Тез. докл. I Междунар. конф. по молекулярно-генетическим маркерам животных.- К.:Аграрна наука, 1994.- С.35-36
 66. Романов М.М., Веремієнко Р.П., Бондаренко Ю.В. Збереження генофонду українських свійських качок //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 24-25
 67. Романов М.Н.Аnalysis of down and plumage colour and pattern in Rhode Island red-like breeder hens // II-яконференцияБалтийскихстранпоптицеводству.- Вильнюс, 1994.- С.81-82
 68. Romanov M.N. Using phonetic approaches for studying poultry populations under preservation and breeding // Proceedings of the 5th World congress on genetics applied to livestock production (August 7-12, 1994, Ontario).-Ontario, 1994.-P. 556-559.
 69. Romanov M.N. Study of feathering phenotypes in Hisex brown parent lines and their hybrids – a population- genetic analysis // Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol.1.- P. 352-354.
 70. Romanov M., Bondarenko Yu. Introducing Ukrainian indigenous poultry-domestic ducks // Fancy Fowl.-1994.-N 3.-P. 13
 71. Romanov M.N., Narushin V.G., Sakhatsky N.I. Studies on chick embryo sex determination and manipulation in the countries of the former USSR – A review 2. Shifting of sex ratio //Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 324-326
 72. РябоконьЮ.О., Богатир В.П., Катеринич О.О. Компоненти генетичних варіанс ознак продуктивності в лініях яєчних курей //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.-Борки, 1994.-С. 26
 73. Рябоконь Ю.О., Рожковський О.В., Богатир В.П. Застосування багатомірних статичних методів у селекційній роботі //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 27-28
 74. Sakhatsky N.I., Tagirov M.T., Beletskaya A.V., Artemenko A.B., Tereshchenko A.V. Dependence of chimera forming ability of fowl cells on age of donor embryo //Proc. 9th European Poultry Conference. - Glasgow, 1994.- Vol. 1.- P. 369-372
 75. Стефанович А.Н. Опока в кормлении кур-несушек // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.- Вильнюс, 1994.-С. 88
 76. Стефанович А.Н. Распад белков корма под действием протеолитических ферментов пищеварительного тракта // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 89-90
 77. Surai P., Ionov I., Kuklenko T. Vitamin A transfer into the eggs depending on its levels in the diet // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol.1.-P. 497-498
 78. Surai P., Lisenko S., Ionov I. Effect of eathworm meal in chick diets // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol. 1.-P. 517-518
 79. Surai P., Ionov I., KuklenkoT., YaroshenkoF. SomefeaturesofvitaminAtransferfromdiettotheeggyolk // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 46-47
 80. Surai P., Ionov I., Yaroshenko F., Kutz Ye. VitaminEandbroilermeatquality// II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 45
 81. Tagirov M.T., Artemenko A.V., Tereshchenko A.V., Sakhatsky N.I. Optymalizacja warenkow iniekcji w produkcji chimer ptahow //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 89
 82. Tereshchenko A.V., Artemenko A.B., Tagirov M.T., Sakhatsky N.I. Cryopreservation of blastodermal chicken cells // Proc. 9 th European Poultry Conference.-Glasgov, 1994.-Vol. 1.-P. 327-330
 83. Tereshchenko A.V., Artemenko A.B., Tagirov M.T., Sakhatsky N.I. Mrozenie I zastosowanie komorek blastodermy w produkcji chimer kur //VIII Miedzynarodowe sympozyum drobiarskie: streszczenie referatov summaries.-Bydgoszcz-Pieczyska k Koronowa, 1994.-S. 91
 84. Труфанова В.А., Котик А.Н. Опыт обработки фуражного зерна углеаммонийными солями и его использование в кормлении птицы // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 98-99
 85. Якубовський В.И. Реакция тонической неподвижности кур в зависимости от условий содержания // II-я Конференция Балтийских стран по птицеводству.-Вильнюс, 1994.-С. 32-33
 86. Ярошенко Ф.О., Іонов І.А., Сурай П.Ф. Ідентифікація вітаміну Е в печінці добових курчат //ХІІІ Українська конференція молодих вчених з птахівництва: Тези доповідей /Інститут птахівництва УААН.- Борки, 1994.-С. 46

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...