Науковий керівник:

Труфанова В.О., к.б.н.


Короткий опис ЗНР

Система профілактики мікотоксикозів птиці

Система профілактики мікотоксикозів заснована на інформації про токсигенні гриби і мікотоксини як основні чинники забруднення кормів, їх дію на тваринний організм, методи визначення мікотоксинів в кормах та їх допустимі рівні та унікальні результати моніторингу забрудненості мікотоксинами зерна і комбікормів для птиці в Україні протягом 2005-2018 рр. Включає методи і засоби контролю мікотоксинів під час і після збирання врожаю та застосування лікувально-профілактичних засобів при мікотоксикозах птиці.
Очікуваний результат

Реалізація запропонованої системи профілактики мікотоксикозів сприятиме охороні здоров’я птиці, поліпшенню показників збереженості, продуктивності та репродукції поголів’я, а також якості зерна і комбікормів.

Публікації, охоронні документи

1. Пропозицїї щодо раціонального застосування профілактичних засобів при мікотоксикозах птиці [метод. рекомендації] / А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, З.Г. Горбенко – Бірки. – 2019. – 19 с.  
2. Моніторинг вмісту мікотоксинів у кормах для птиці Труфанова В.О., Труфанов О.В., Горбенко З.Г., Чорна А.В.// Вісник аграрної науки. – К., 2017. – № 6. – С.24-28.
3. Труфанова В.О., Горбенко З.Г., Труфанов О.В., Чорна Г.В. Survey of poultry feed contamination with mycotoxins. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 вересня, 2017р) «Науковий прогрес в тваринництві і птахівництві» с.7-8.

Напрям, сфера, об’єкт застосування

Розробка може бути застосована для профілактики мікотоксикозів у птиці. Можливі споживачі: лікарі ветеринарної медицини,  зооінженери та технологи птахівничих підприємств різної форми власності.

Авторський колектив

Котик А.М., д.в.н., Труфанова В.О., к.б.н., Труфанов О.В., к.б.н.
Горбенко З.Г.


Розробник

Державна дослідна станція птахівництва НААН,
тел. (057 47) 78 000, E-mail: poultry@meta.ua


Відділ оцінки якості та безпечнрості кормів і продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 23.4.2021

Попередня розробка >>>