Науковий керівник:

Труфанова В.О.


Короткий опис ЗНР

Ультразвуковий метод відбору півнів-плідників за морфо-фізіологічними показниками

Визначення абсолютних розмірів‌ тестикулів півнів ультразвуковим‌ ‌методом‌ ‌(А)‌ в порівнянні ‌з‌ ‌морфологічними‌ ‌даними‌ ‌(Б).‌ ‌


Ультразвуковий метод візуалізації дозволяє ще на ранніх етапах (дофункціональний період) неінвазивно, що найважливіше, розподілити півнів на групи з великими, середніми та малими тестикулами. Висока чутливість (84%) та специфічність (89%) ультразвукового методу прижиттєвого визначення розмірів тестикулів надає можливість з високою точністю провести відбір півнів з гіпергонадизмом.

Очікуваний результат

Застосування ультразвукового‌ ‌методу‌ ‌візуалізації‌ ‌тестикулів‌ ‌півнів‌ ‌дасть‌ ‌можливість‌ ‌підвищити‌ ‌заплідненість‌ ‌яєць‌.

Публікації, охоронні документи

1. Методичні рекомендації «Рекомендації по відбору півнів-плідників за морфо-фізіологічними показниками» / А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, А.М. Закревський – Бірки, 2019. – 20 с. (затверджено і рекомендовано для впровадження Протоколом № 13 від 24 жовтня 2018 року Координаційно-методичної ради ДДСП НААН)
2. Котик А.М., Труфанова В.О., Труфанов О.В., Горбенко З.Г. Кореляція мас гребенів і тестикулів у півнів сріблястий леггорн. Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Птахівництво 2018», 10-13 вересня 2018 р с.59-65
3. Труфанова В.О., Труфанов О.В., Котик А.М., Горбенко З.Г., Гавілей О.В., Полякова Л.Л. Влияние зеараленона на развитие тестикулов и частоту гипергонадизма у петухов. Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Горки, БГСХА, 2018.Ч.2.С.298-305

Напрям, сфера, об’єкт застосування

Розробка може бути застосована для відбору півнів-плідників в племінних господарствах. Можливі споживачі -‌ ‌зоотехніки ‌та‌ ‌технологи‌ ‌птахівничих‌ ‌підприємств‌ ‌різної‌ ‌форми‌ ‌власності.

Авторський колектив

Котик А.М., д.в.н., Труфанова В.О., к.б.н., Труфанов О.В., к.б.н., Гавілей О.В. к.с.-г н, Полякова Л.Л., Закревский А.М., к.м.н.

Розробник

Державна дослідна станція птахівництва НААН,
тел. (057 47) 78 000, E-mail: poultry@meta.ua

 

 


Відділ оцінки якості та безпечнрості кормів і продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 23.4.2021

Попередня розробка >>>