Короткий опис ЗНР

Удосконалена популяція курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності  (Геркулес кольоровий)

Птиця м’ясо-яєчного напряму продуктивності. Колір оперення – зозулястий, золотистий, рябий. Конституція міцна – тулуб широкий і глибокий; голова середньої величини, частіше з листоподібним або трояндоподібним гребенем; вушні мочки червоні, дзьоб жовтий. Шия середньої довжини; груди широкі й випуклі; спина широка, пряма; крила достатньо розвинені, щільно притиснуті до тулуба; хвіст середньої довжини, у півнів із добре розвинутими косицями. Ноги широко поставлені, жовті.
Генетичний потенціал за показниками: несучість: 210-225 шт. яєць; маса яєць у віці: 30 тижнів життя – 55,0-57,0 г.; 52 – 62,0-65,0 г; жива маса у віці 52 тижні життя: півнів – 4,0-4,2 кг; курей – 3,0-3,5 кг.

Очікуваний результат

Може використовуватися як самостійна порода, при розведені у собі, або у якості батьківської лінії при створені гібридів м’ясо-яєчного напряму продуктивності з відповідними показниками: жива маса курей – 2,5 кг; маса яєць - 62,0-63,0 г; несучість – 260-275 шт. яєць.

Публікації, охоронні документи

1. Рудая С.В., Катеринич О.А., Панькова С.Н., Рябинин С.В. Генетическая структура кур украинской селекции мясо яичного направления продуктивности. Сборник научных трудов «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». г. Горки, БГСХА – 2018. – № 21 (часть 1).– С. 93-99.
2. Руда С.В. Показники тілобудови птиці різних генотипів. Мат. ХІV міжнар. конф. «Птахівництво 2018». – Трускавець, 2018.- С. 70-74.
3. Руда С.В., Пальваль Л.М. Генетична характеристика м'ясо-яєчних курей вітчизняної селекції за ДНК-маркерами. Мат. ХV міжнар. конф. і виставки «Птахівництво 2019». – Трускавець, 2019.- С. 133-139.
4. Катеринич О.О., Панькова С.М., Терещенко О.В., Руда С.В., Гавілей О.В., Рябініна О.В., Музика Н.М., Іонов І.А. Вирощування, утримання та годівля яєчних та мясо-яєчних курей. Науково-практичний посібник. - Бірки. – 2017.- 64 с.

Напрям, сфера, об’єкт застосування

Птиця може бути використана для отримання племінних, інкубаційних та харчових яєць, племінних курчат та гібридів. Можливі споживачі – птахогосподарства різних форм власності.

Авторський колектив

Бондаренко Ю.В., д.б.н., Катеринич О.О., д.с.-г.н., Захарченко О. П., Терещенко О.В., к.б.н., Гетя А.А., д.с.-г.н., Панькова С. М., к.с.-г.н., Руда С.В., к.с.-г.н., Ткачик Т. Е., к.б.н., Хвостик В.П., д.с.-г.н.

Розробник

Державна дослідна станція птахівництва НААН,
тел. (057 47) 78 000, E-mail: poultry@meta.ua


Відділ селекції, технології та інноваційного менеджменту

Отримати консультацію

Оновлено: 22.5.2023

Попередня розробка >>>