Науковий керівник:

Котик А. М.


Короткий опис ЗНР

Важливим критерієм відбору півнів-плідників є оптимальні розміри тестикулів в дофункціональний період, що сприяє високій якості сперми (концентрація, рухливість) і при утриманні з курми високій заплідненості яєць. В процесі поетапного відбору плідників необхідно враховувати вплив на розвиток тестикулів кормових факторів (білкових кормових добавок; естрогенів). Наслідком відбору півнів-плідників за розмірами тестикулів в дофункціональний період може бути створення популяцій курей з новими морфо-фізіологічними характеристиками. Ультразвуковий метод візуалізації тестикулів півнів заслуговує впровадження в практику відбору півнів-плідників.


Очікуваний результат

Висока заплідненість яєць при використанні півнів-плідників з гіпергонадизмом в дофункціональний період: в 4 закладках з 434 проінкубованих яєць заплідненими виявилися 426 (98,2 %)


Публікації, охоронні документи

1. Труфанова В.О., Труфанов О.В., Котик А.М., Горбенко З.Г., Гавілей О.В., Полякова Л.Л. Влияние зеараленона на развитие тестикулов и частоту гипергонадизма у петухов / Труфанова В.О., // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». г. Горки, БГСХА – 2018. – № 21 (часть 2). – С. 298-305. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zearalenona-na-razvitie-testikulov-i-chastotu-gipergonadizma-u-petuhov, http://elc.baa.by/upload/apirz-21-2.pdf
2. Котик А.М., Труфанова В.О., Труфанов О.В., Катеринич О.О., Гавілей О.В., Полякова Л.Л., Чорна Г.В., Закревський А.М. Морфометричні та репродуктивні показники півнів // Сучасне птахівництво. - 2020. - №3-4. – С. 6-11


Напрям, сфера, об'єкт застосування

Створення популяцій курей з високими показниками заплідненості яєць. – Дослідження взаємозв'язку гіпер- і гіпогонадизму у півнів з рівнем загальної резистентності. – Птахівництво, фермерські господарства.


Авторський колектив

Котик А. М., Труфанова В.О., Гавілей О. В., Полякова Л. Л., Чорна Г.В.


Розробник

Державна дослідна станція птахівництва НААН,
тел. (057 47) 78 000, E-mail: poultry@meta.ua


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 16.4.2021

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine