Короткий опис ЗНР

Призначена для первинного обліку та аналізу даних при проведенні селекційної роботи з сільськогосподарською птицею. Враховує рух поголівя, яєчну продукцію, контрольне зважування живої маси птиці, результати інкубації. Має гнучкий механізм сортування й фільтрування даних для формування звітів. Є можливість формування списку племінного стада наступного покоління з урахуванням родословної птиці. Обраховує потребу у кормах.

У тестовому режимі роботи комп'терна програма моделює дані племобліку при проведенні індивідуальної селекції птиці на племзаводі. Дану модель можна використовувати у навчальних закладах для підготовки фахівців з селекції та розведення сільськогосподарської птиці, зоотехніків, технологів.

Програма розроблялась й вдосконалювалась протягом 2017-2018 років.
Випробувана на селекційному стаді Державної дослідної станції птахівництва НААН України.
Остання версія вдосконалення № 119 від 12.10.2018 року.

Перелік основних можливостей племобліку по селекційному стаду птиці у програмі "Калькулятор зоотехніка"

1. Аудит племобліку по стаду птиці (аудит програми). Моніторинг наявності введених даних, їх повнота та коректність, підсумки по місяцях .

Аудит племобліку по стаду птиці 1   Аудит племобліку по стаду птиці 2

2. Облік руху поголів'я несучок. Форма введення даних: криломічення, вибуття, причини.

Облік руху поголів'я несучок 1  Облік руху поголів'я несучок 2

3. Зважування несучок в 17 й 52 тижні. Форма введення даних, статистичний аналіз, побудова графіку розподілу птиці по живія масі. Розраховується середнє, відхилення від середнього, дисперсія, однорідність даних, інші показники.

Зважування несучок в 17 й 52 тижні

4. Зважування яєць в 30 й 52 тижні. Форма введення даних зважування яєць, статистичний аналіз, побудова графіку розподілу яєць по масі. Розраховується середнє, відхилення від середнього, дисперсія, однорідність даних, інші показники.

Зважування яєць в 30 й 52 тижні

5. Журнал самців Криломічення самців племстада, у тому числі й резерву. Форма введення живої маси самців в 17 й 52 тижні, статистичний аналіз даних, побудова графіку розподілу самців по живій масі. Розраховується середнє, відхилення від середнього, дисперсія, однорідність даних, інші показники.

Журнал самців 1  Журнал самців 2  Журнал самців 3

6. Журнал самців. Продуктивний період, криломітки самців, закріплення за клітками, аналіз виведеного кондиційного молодняку.

Журнал самців 4

7. Знесено яєць по клітках за місяць. Форма введення даних валу яєць.

Знесено яєць по клітках за місяць

8. Контроль інкубації. Введення даних: № партії, неоплод, кров-кільце.

Контроль інкубації

9. Облік виведення молодняку. № партії; № клітки шкаралупки, стать, відмітки про огляд птиці за фенотипом, відмітки про вибуття чи падіж.

 Облік виведення молодняку

10. Підсумки головних показників по стаду. Зведені дані господарчо-корисних ознак по клітках. Вибір плідників за комплексом ознак.

Підсумки головних показників по стаду

11. Родословна самців по батьку. Номера криломіток самців та їх батьків.

Родословна самців по батьку

12. Відбір молодняку самців на плем'я. Задається кількість груп(сімей) та резерв самців. Відбір молодняку по кількості рівномірний по батькам.

Відбір молодняку самців на племя

13. Формування списку сімей для племстада. Самки не мають бути сестрами для самця, а також повинна бути відмінність по діду. По можливості всі самки в сімї мають бути сестрами.

Формування списку сімей для племстада 1  Формування списку сімей для племстада 2

14. Облік кормоднів за місяць. Розрахунки кормоднів за вказаний період на основі даних руху поголівя птиці (падіж та вибуття).

Облік кормоднів за місяць 1  Облік кормоднів за місяць 2

15. Знесено яєць по клітках за місяць. Розрахунки валу яєць за вказаний період по клітках.

 Знесено яєць по клітках за місяць

16. Індивідуальний облік знесених яєць за місяць. Розрахунки валу яєць по кожній несучці за вказаний період (дані привязані до номера криломітки несучки).

Індивідуальний облік знесених яєць за місяць 1  Індивідуальний облік знесених яєць за місяць 2

17. Інтенсивність яйцекладки по клітках протягом місяця. Розраховується на основі даних валу яєць та поголівя птиці в клітках.

Інтенсивність яйцекладки по клітках протягом місяця

18. База даних знесених яєць за період. Зберігаються дані про вал яєць за кожний дено по клітках.

База даних знесених яєць за період

19. Норми згодовування корму та розрахунок потреби на тиждень. Введення добової норми корму на голову, розрахунок потреби на тиждень.

Норми згодовування корму та розрахунок потреби на тиждень

20. Перелік кормів та розрахунок їх потреби. Перелік рецептів, розрахунки потреби по кожному корму.

21. Рух поголівя птиці та потреба в кормах. Розрахунки кормоднів та добової потреби корму.

Перелік кормів та розрахунок їх потреби

22. Налаштування програми. Первинне налаштування сруктури даних племобліку у програмі для розрахунків. Можливість обрати тестовий режим для вивчення роботи з програмою (Налаштування стохастичної моделі).

Налаштування програми племобліку 1   Налаштування програми племобліку 2   Налаштування програми племобліку 3   Налаштування програми племобліку 4

23. Довідник формул.

Довідник формул при обліку на птахофермі

Розробник Іщенко Ю.Б.


Відділ селекції, технології та інноваційного менеджменту

Отримати консультацію

Оновлено: 21.9.2022

Попередня розробка >>>