Науковий керівник:

Кулібаба Р.О.


Короткий опис ЗНР

Генетичний паспорт популяції яєчно-м’ясних курей вітчизняної селекції (полтавська глиняста) за комплексом молекулярно-генетичних маркерів. Паспорт включає в себе дані щодо частот генотипів та алелів локусів Mx-гену, гормону росту (MspI-поліморфізм в першому та четвертому інтроні), пролактину (24 indel, C-2402T), генів родини трансформуючих ростових факторів β (TGFβ1, TGFβ2 та TGFβ3).

-


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 29.7.2016

Попередня розробка >>>