НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№-

Науковий керівник:

Кулібаба Р.О.


Короткий опис ЗНР

Відібрано дослідну групу курей породи бірківська барвиста з гаплотипом I, C за локусом пролактину. Група курей характеризується генотипом I/I за наявністю інсерції в промоторі та генотипом C/C за наявністю цитозину в положенні -2402 гену пролактину. Алелі I та C є маркерами яєчної продуктивності курей. Яєчна продуктивність особин з генотипом I/I та C/C на 12 та 40 тиждень продуктивного періоду вища ніж у особин з генотипом D/D та T/T на 20 та 7 %, відповідно. Яєчна продуктивність за 12 тижнів продуктивного періоду особин з генотипом II-PRL склала 48,34±1,06; особин з генотипом DD-PRL – 38,4±3,63. Яєчна продуктивність за 40 тижнів у особин з генотипом II-PRL склала 196,82±2,86; генотипом DD-PRL – 183,0±11,95. За масою яєць та живою масою курей значних відмінностей між особинами різних генотипів не виявлено.

-


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>