НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0114U000157. Розробити підходи та інструментарій щодо комерціалізації розробок з питань птахівництва та їх трансферу

Науковий керівник:

Гриценко Д.М.


Короткий опис ЗНР

Інструментарій програми призначений для збору, систематизації і обробки інформації, формування звітів при проведенні комерціалізації та капіталізації інноваційної продукції. Комп’ютерна програма розміщена у глобальній мережі на сайті установи www.avianua.com у якості сервісу системи комерціалізації розробок. Особливості сервісу: наявність системи управління сайтом, бази даних, бібліотеки функцій і підпрограм, розмежовані повноваження користувачів, модульний принцип програми та можливість внесення доповнень. Перевагами розробки є універсальність, можливість колективної роботи над проектами для покращення ефективності науково-дослідницьких робіт щодо якості розробок та їх комерціалізації.

Розрахунок зведеного показника конкурентоспроможності інноваційних розробок здійснюється за алгоритмом:

1. Підготовка вхідних даних.

- Визначення інноваційної продукції, що підлягає подальшій комерціалізації: а) продукція; б) послуга; в) технологія.

- Введення первинної інформації про розробку згідно форми комерціалізації інновацій.

- Збір та введення інформації про існуючі аналоги за запропонованою розробки.

2. Вибір показників оцінки конкурентоспроможності за результатами опитування експертів:

a) якісні, б) кількісні.

3. Визначення критеріїв оцінки розробки за обраними показниками конкурентоспроможності.

4. Анкетування експертів для оцінки вагомості критеріїв, розрахунок вагових коефіцієнтів.

5. Розрахунок вагових складових критеріїв конкурентоспроможності інновації.

8. Розрахунок зведеного показника конкурентоспроможності.

9. Визначення рейтингу інновації за її конкурентоспроможністю.

Розрахунки оптимальної комерційної вартості інновації для забезпечення найкращого рівня повернення інвестицій здійснюється за алгоритмом:

1. Технічний аудит інноваційної розробки по зведеному показнику конкурентоспроможності

2. Експертиза проекту комерціалізації: визначення ринкових перспектив і життєвого циклу технології.

2.1. Проведення технологічного маркетингу

2.2. Визначення наукомісткої продукції або послуг як товару (супровід інновації)

2.3. Визначення сегмента ринку і потенційних споживачів:

а) розробка => власне виробництво;

б) розробка => передача прав на об’єкт інтелектуальної власності;

в) розробка => створення спільного підприємства

3.  Конкурентний аналіз — визначення конкурентів і їхньої продукції або послуг, їх сильні і слабкі сторони, стратегічні цілі та напрямки діяльності, реакція на нову продукцію.

4.  SWOT-аналіз проекту: визначення впливу оточення проекту і розробка плану трансферу інновації.

5.  Оцінка економічної ефективності проекту.

З цим матеріалом читають:


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 20.10.2018

Попередня розробка >>>