НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0114U003188. Розробити науково-методичні засади ефективного виробництва племінної продукції птахівництва для забезпечення потреб населення

Науковий керівник:

Гриценко Д.М.


Короткий опис ЗНР

Інноваційно-інвестиційний проект передбачає організацію племінної бази заснованої на використанні інноваційних розробок в селекції технології годівлі птиці та забезпечення населення України м'ясо-яєчними курчатами. Передбачається, що виробнича потужність племзаводу за рік буде становити 910,0 тис. яєць, з яких планується проінкубувати 680,0 тис. шт. і 230,0 тис. шт. буде реалізовано як харчові яйця. Після інкубації буде отримано 510,0 тис. курчат, з них залишено для відтворення 11,7 тис. курчат і реалізовано 498,3 тис. курчат. Пропонується поступове розширення поголів’я птиці до 2018 року. В племзаводі буде використовуватися обладнання вітчизняних підприємств ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» та ВО «Техна». Інвестиції будуть окупатися за рахунок реалізації батьківських форм кросу племптахорепродукторам, та інкубаційних яєць фінального гібриду і добового гібридного молодняку безпосередньо власникам присадибних і фермерських господарств. Термін окупності проекту майже 3 роки.

Розроблений проект є типовим, особливість якого полягає у використанні логістичної складової при плануванні виробничої діяльності, та враховує фактори виробництва, гнучкість управління, проведення оптимізації за різними критеріями, спрощення обліку первинних даних, оперативність аналізу виробничих та економічних показників підприємства. Існуючих аналогів запропонованої розробки з наведеними характеристиками для цільового використання у виробництві племінної продукції не існує.

 


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 30.11.-1

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine