НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0114U003188. Розробити науково-методичні засади ефективного виробництва племінної продукції птахівництва для забезпечення потреб населення

Науковий керівник:

Гриценко Д. М.


Короткий опис ЗНР

Науково-практичні рекомендації щодо організації та управління логістичною службою підприємств з виробництва племінної продукції птахівництва дозволяють вирішити проблеми з постачальниками виробничих ресурсів, знизити витрати часу та фінансів; зберігання, транспортування продукції; забезпечення зв’язку з особистими підсобними господарствами. Запропоновані рекомендації дозволяють визначити раціональну структуру управління підприємства, межі її функціонування, основні напрями діяльності на шляху до ефективного виробництва племінної продукції птахівництва. Пропонується використання логістичного підходу при плануванні виробництва, що дасть змогу простежити рух усього матеріального потоку від постачання сировини до збуту готової продукції. Для організації логістичної служби (відділу логістики) на підприємстві з виробництва племінної продукції птахівництва запропоновано використовувати одну з відомих типових оргструктур: лінійну, функціональну, матричну або дивізіонну. Розглянуто основні положення про відділ логістики та встановлено: загальні положення, мету, задачі, функції, права, відповідальність відділу логістики на підприємстві в залежності від його розмірів.

За наданими рекомендаціями, можна виокремити такі етапи:

1. Формування організаційної структури виробництва з врахуванням логістичного підходу.

2. Організація на підприємстві логістичного відділу, або його виокремлення.

3. Введення службових інструкцій працівників відділу логістики.

4. Проведення аналізу впливу логістичних витрат на результати господарської діяльності.

Наведена розробка та обґрунтування теоретичних та методичних основ і практичних рекомендацій одним з основних напрямів підвищення ефективності функціонування підприємств з виробництва племінної продукції птахівництва в ринкових умовах на засадах логістичного підходу.

Замовити науково-практичні рекомендації щодо створення служби логістики на підприємствах з виробництва племінної продукції птахівництва

 


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 20.10.2018

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine