НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачають застосування запропонованої конструкції і параметрів кормороздавача, що забезпечують зменшення нерівномірності роздачі корму по довжині кормового фронту.

Конкурентні переваги: нерівномірність роздачі корму по довжині кормового фронту та відхилення від встановленої дози видачі корму не більше 5%, можливість дозування корму окремо по кожному ярусу батареї , а також по кожній клітці ярусу; підвищення продуктивності птиці на 5-8%. Економічний ефект 50-80 тис. грн.. в розрахунку на пташник.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine