НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачають утримання племінних індиків в індивідуальних або дрібногрупових (до 4-х голів) клітках із запропонованими параметрами; застосування в клітках кормороздавача з дозованою кормороздачею та інших сучасних засобів механізації.

Конкурентні переваги: відсутність потреби у підстилці, покращення санітарного стану пташника, підвищення несучості індичок на 3-4 шт. яєць, зменшення питомих витрат кормів на 2-3%. Економічний ефект 20-30 грн. в розрахунку на одну індичку бать-ківського стада.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>