НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Конкурентні переваги: забезпечує реалізацію генетичного потенціалу продуктивності птиці, зниження питомих витрат кормів на 20-30%, під-вищення продуктивності праці в 2-3 рази. Економічний ефект 44,6 тис. грн./1000 гол.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 12.10.2018

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine