НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає: вирощування курчат-бройлерів високопродуктивних кро-сів в кліткових батареях або на підлозі; застосування ресурсозберігаючих засобів і режимів освітлення, вентиляції та обігріву приміщень; го-дівлю птиці збалансованими за основними поживними речовинами кормами і кормовими сумішами з широким використанням місцевих кормів; застосування комплексу ветеринарно-санітарних заходів, що забезпечують високу збереженість птиці.

Конкурентні переваги: забезпечує реалізацію генетичного потенціалу продуктивності птиці, зниження питомих витрат кормів на 20-30%, під-вищення продуктивності праці в 2-3 рази. Економічний ефект 12,7 тис. грн./1000 гол.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 12.10.2018

Попередня розробка >>>