НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає утримання птиці в кліткових батареях з стрічковою системою прибирання посліду та вбудованими повітропроводами, очищення забрудненого повітря у скрубері з використанням за-пропонованих реагентів та режимів їх використання.

Конкурентні переваги: забезпечує зниження вмісту шкідливих газів (аміаку та сірководню) у пташнику в 1,9-3,1 рази та покращення мікроклімату у пташнику, умов вирощування птиці і умов праці обслуговуючого персоналу, шкідливих викидів в атмосферу, підвищення збереженості курей-несучок на 0,7 %, несучості на 1,6 шт., маси яєць на 0,7 г, зменшення питомих витрат кормів на 1 кг яєчної маси на 1,3 %.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>