НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Конкурентні переваги: зниження мікробного обсіменіння повітря у 3,3 рази та покращення мікроклімату у пташнику, умов вирощування птиці і умов праці обслуговуючого персоналу, шкідливих викидів в атмосферу, підвищення збереженості курей-несучок на 0,8 %, збільшення несучості на 1,3 шт. яєць, маси яєць на 0,7 г , зменшення питомих витрат кормів у розрахунку на 1 кг яйцемаси на 2,0 %.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>