НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Конкурентні переваги: зниження мікробного забруднення повітря у пташнику в 2,4...3,7 рази та покращення мікроклімату у пташнику, умов вирощування птиці і умов праці обслуговуючого персоналу, шкідливих викидів в атмосферу, підвищення збереженості курчат-бройлерів на 2,2%, живої маси на 137 г, одержання економічного ефекту 1115,3 грн. на 1000 бройлерів.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>