НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001568. Вивчити основні біологічні закономірності та фізіологічні особливості формування продукції водоплавної птиці з заданими властивостями при різних технологіях її вирощування, утримання та годівлі

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає на основі встановлених біологічних та фізіологічних закономірностей росту, розвитку та формування продукції (м’яса, жиру та великої жирної печінки) інтенсивну відгодівлю дорослих гусей, вибракуваних з племінного стада, для отримання продукції, у тому числі з заданими властивостями щодо вмісту білків, ліпідів та біологічно-активних речовин (БАР) з застосуванням розробленого обладнання, запропонованих системи годівлі птиці, техно-логічних прийомів, параметрів і нормативів.

Переваги над аналогами: підвищення живої маси птиці на 30-40%, зниження питомих витрат кормів в розрахунку на 1 кг приросту живої маси в 2,7 рази, покращення товарного вигляду та катего-рійності тушок.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>