НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001568. Вивчити основні біологічні закономірності та фізіологічні особливості формування продукції водоплавної птиці з заданими властивостями при різних технологіях її вирощування, утримання та годівлі

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

На основі встановлених біологічних закономірностей та фізіологічних особливостей формування продукції водоплавної птиці передбачають спрямоване вирощування, утримання та відгодівлю птиці для отримання продукції з заданими властивостями щодо вмісту білків, ліпідів та біологічно-активних речовин (БАР) з застосуванням розробленого обладнання, запропонованих системи годівлі птиці, технологічних прийомів, параметрів і нормативів. При збагаченні продукції антиоксидантами типу вітамінів А та Е і селену розробка дає можливість отримувати продукцію функціонального призначення, наприклад з лікувально-профілактичними властивостями та для дітей, людей похилого віку і працівників з особливо тяжкими умовами праці.

Конкурентні переваги: виробництво більш якісної продукції, підви-щення продуктивності праці у 1,5 рази, зменшення тривалості від-годівлі птиці на 7-10 днів, зниження питомих витрат кормів на 12-30%, можливість отримання продукції, збагаченої БАР, попит на яку все більш зростає.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>