НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0106U003452. Розробити способи та технологічні прийоми підвищення відтворних показників сільськогосподарської птиці.

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає утримання півнів в клітках з запропонованими параметрами, розроблених ресурсозберігаючих режимів їх годівлі та використання при штучному осіменінні.

Конкурентні переваги: збільшення заплідненості яєць на 7,4%, зниження питомих витрат кормів на 34,9%, економічний ефект 917,62 грн./1 півня.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 14.8.2016

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine