НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0106U003452. Розробити способи та технологічні прийоми підвищення відтворних показників сільськогосподарської птиці.

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає застосування науково обґрунтованих параметрів щільності посадки, фронту годівлі, джерел світла та світлових ре-жимів.

Конкурентні переваги:зниження питомих витрат електроенергії на осві-тлення в 5,3 рази, кормів на 2-3%, економічний ефект 3,038 тис. грн./1000 гол.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine