НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001562. Теоретично обґрунтувати параметри і нормативи ресурсозберігаючих технологічних процесів виробницт-ва продукції птахівництва, вивчити їх вплив на фізіологічний стан та продуктивні показники птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мельник Володимир Олексійович


Короткий опис ЗНР

Передбачає застосування визначених на основі наукових досліджень ресурсозберігаючих і нормативів вирощування та утримання птиці в присадибних, фермерських та спеціалізованих господарствах, джерел та режимів освітлення пташників, технологічних прийомів зменшення мікробного забруднення повітря та вмісту у повітрі шкідливих газів.

Конкурентні переваги: зниження витрат електроенергії у пташниках на 40-45%, питомих витрат кормів на 2,8-5,6%, вмісту у повітрі пташників та, відповідно, викидів в атмосферу шкідливих газів (аміаку та сірководню): при утриманні птиці на підлозі - в 1,6-2,8 рази, при утриманні птиці в кліткових батареях - в 1,7-2,6 рази; мікробного забруднення повітря в 3,0-2,1 рази.


Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine