НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001560. Вивчити популяційно-генетичні та онтогенетичні закономірності експресії продуктивних і адаптивних ознак птиці, розробити методологію створення вітчизняних спеціалізованих ліній та конкурентоспроможних аутосексних гібридів курей комбінованого типу

Науковий керівник:

Доктор біологічних наук Бондаренко Юрій Васильович


Короткий опис ЗНР

Програма складається з 10 розділів. Кожен з них включає теоретичні і практичні аспекти результатів проведених досліджень на м"ясо-яєчних курях, котрі доповнюють та розширюють знання формування та реалізації популяційно-генетичних закономірностей експресії продуктивних ознак цієї птиці.

На основі розробленої програми створено 3 аутосексні гібридні комбінації м"ясо-яєчних курей з підвищеною живою масою і високою точністю сексування добового молодняку за кольором пуху. Створена м"ясо-яєчна птиця характеризується чітко вираженим комбінованим типом продуктивності. Економічна ефективність - 300 грн. на 100 голів сортованого молодняку (за рахунок підвищення швидкості та точності сортування добових курчат). Розробка може використовуватися у племзаводах з розведення курей, яких в Україні вкрай мало. Використання одержаних популяцій курей має більшу перспективу для дрібних фермерських та селянських господарств.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 4.5.2015

Попередня розробка >>>