НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001571. Розробити біологічно обумовлені методи та прийоми створення комплексної системи збереження і раціона-льного використання наці-онального генофонду сіль-ськогосподарської птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Катеринич Олег Олександрович


Короткий опис ЗНР

Методика передбачає схрещування певних ліній і популяцій курей для створення українських курей з чорним та смугастим («зозулястим») забарвленням оперення і дає змогу ресинтезувати зниклі різновиди українських курей з чорним та смугастим оперенням з підвищеною на 150-300 г живою масою.

Збереження генофонду локальних порід в останні роки розглядається в плані виконання основних завдань конвенції про біологічну різноманітність, яку в 1992 році підписали 167 країн, а в 1994 її було ратифіковано Верховною радою України.

Розробка є складовою науково-технічної програми "Збереження генофонду с-г тварин".

Ресинтезовані популяції мають високу продуктивність та життєздатність, підвищену стійкість до стресів, а також до неопластичних захворювань, зокрема хвороби Марека, добре споживають місцеві корми.

Розробка може використовуватися у племзаводах з розведення курей. Використання одержаних популяцій курей має більшу перспективу, але вони мало зацікавлять крупні птахофабрики, які є вузькоспеціалізованими або за яєчним напрямком, або за вирощуванням курчат на м"ясо. М"ясояєчні кури можуть зацікавити тільки населення, дрібні фермерські та селянські господарства.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 4.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine