НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001558. Вивчити онтогенетичні закономірності експресії полігенних ознак при формуванні породних особливостей білих аутосексних гусей важкого типу

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Катеринич Олег Олександрович


Короткий опис ЗНР

Передбачають рангову оцінку самок і самців гусей селекційного стада при їх гніздовому утриманні (4 самки і 1 самець) за ком-плексом етологічних параметрів, що характеризують характер їхньої поведінки в стаді.

Впровадження розроблених методичних підходів і критеріїв по оцінці гусей великої білої породи за характером поведінки дозволяє розділяти гусей на 3 групи: активні, помірно активні і пасивні. Відбір для подальшого використання активних самок і самців сприятиме поліпшенню заплідненості яєць на 4-5% та одержанню додатково 2,8-3 гол. добового молодняку.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine