НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0106U003448. Розробити математичні моделі та комп’ютерні програми для підвищення ефективності селекції птиці з використанням методу BLUP

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Степаненко Іван Андрійович


Короткий опис ЗНР

Призначена для оцінки племінних якостей птиці. Дає можливість одночасно визначати племінну цінність самців і самок на основі даних їх власної продуктивності та різних категорій родичів (батьків, сибсів, напівсибсів, нащадків), а також прогнозувати рівень зміни показників у їх нащадків. BLUP-оцінки самок, так само як і самців, мають значну диференціацію в межах лінії, що дає можливість здійснювати спрямований добір несучок в напрямку одержання необхідного ефекту селекції за кожною ознакою в залежності від спеціалізації кожної лінії.

Переваги над аналогами: Ефективність спрямованої селекції на основі BLUP-оцінок племінної цінності вища у порівнянні з відбором за власними показниками: на 69-78% за несучістю курей і на 47% за живою масою індиків. Відбір птиці з використанням комплексної BLUP-моделі на основі об"єднаної оцінки батьків і матерів сприяє підвищенню несучості курей на 2,7-2,9 яйця, маси яєць на 2,8-3,3 г та отриманню 250-300 г додаткового приросту живої маси індиків у віці 16 тижнів. Похибка прогнозу основних господарсько-корисних ознак птиці не перевищувала 5%, причому у більшості випадків найнижчою вона була при використанні для прогнозування об’єднаної BLUP-оцінки обох батьків.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>