НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0106U003448. Розробити математичні моделі та комп’ютерні програми для підвищення ефективності селекції птиці з використанням методу BLUP

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Степаненко Іван Андрійович


Короткий опис ЗНР

Призначена для оцінки племінних якостей плідників за якістю нащадків. Дає можливість з високою точністю (до 84%) визначати племінну цінність самців і прогнозувати рівень ознак у їх нащадків за будьякою селекційною ознакою з врахуванням дії генетичних і середовищних факторів, а також рівня інбридингу. Значна диференціація BLUP-оцінок самців дозволяє відбирати кращих особин навіть серед невірогідних поліпшувачів та нейт-ральних самців

Переваги над аналогами: Оцінка племінної цінності самців за цим методом більш інформативна, оскільки дає можливість спрогнозувати рівень ознак у нащадків кожного оціненого самця і виражається у абсолютних одиницях, на відміну від методу “дочки-ровесниці”, де вона дається у вигляді рангів.

Тісний зв’язок між BLUP-оцінками самців за несучістю їх дочок за 40 і за 65 тижнів життя (r=0,73-0,89) дає можливість проводити відбір і використовувати кращих півнів для відтворення селекційного стада у віці 42-45 тижнів, скорочуючи інтервал між генераціями в 1,3 рази.

Розробка вузькоспеціалізована і може використовуватися тільки у племзаводах з розведення птиці, яких в Україні вкрай мало.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>