НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001557. Розробити селекційно-генетичні методи і прийоми використання різних генів-маркерів статі для створення аутосексної птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мосякіна Тетяна Віталіївна


Короткий опис ЗНР

Нова лінія білого леггорну створена з використанням складних гібридологічних та аналітичних схрещувань на широкій генетичній основі порід курей закордонної та вітчизняної селекції. За 5 років селекції кількість носіїв гену повільного оперення зрос-ло з 52 % до 99-100 %, тобто досягнуто повної гомозиготизації лінії. Характеризується високими показниками: відтворних якостей (вивід курчат 86 %), несучості за 40 тижнів життя (79-87 шт.), маси яєць 52-54 г у 30-тижневому віці та однорідністю за цим показником на рівні 91-93 %.

Використання цієї лінії дає можливість одержати федерсексні внутрішньопородні та міжпородні гібриди, витрати на визначення статі добового молодняку яких у порівнянні із японським методом зменшено у 3 рази. Несучість гібридної птиці за 65 тижнів досягає 280-288 шт.

Розробка може використовуватися у племзаводах з розведення курей для оцінки поєднуваності з іншими лініями та породами і отримання на їх основі комерційних гібридів.

Використання одержаних перспективних гібридів має більшу перспективу, ніж застосування самого методу, якщо перебороти тенденцію птахівників України завозити імпортні лінії та кроси яєчної птиці.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>