НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001557. Розробити селекційно-генетичні методи і прийоми використання різних генів-маркерів статі для створення аутосексної птиці

Науковий керівник:

Кандидат сільськогосподарських наук Мосякіна Тетяна Віталіївна


Короткий опис ЗНР

Використання цієї лінії у схрещуваннях дає змогу отримувати колорсексних гібридів з точністю сексування 99 %, несучістю 275 яєць за 65 тижнів життя.

Переваги над аналогами: Використання селекційно-генетичного прийому консолідації лінії за геном-маркером статі дає змогу отримувати аутосексних гібридів з високою точністю сексування (99%) та швидкістю 3 тис. голів за годину. Розробка може використовуватися у племзаводах з розведення курей.

Використання одержаних перспективних гібридів має більшу перспективу, ніж застосування самого методу, якщо перебороти тенденцію птахівників України завозити імпортні лінії та кроси яєчної птиці.


Лабораторія селекції і збереження генофонду птиці

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine