НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№47-03230

Науковий керівник:

Гриценко Дмитро Миколайович


Короткий опис ЗНР

База даних призначена для збереження і систематизації інформації про завершені наукові розробки Інституту птахівництва. Структура БД налічує 22 поля.

Система управління БД створена на основі web-серверних технологій з використанням мови програмування PHP та баз даних MySql. При розробці інтерфейсу БД використовувались технології HTML, CSS та javascript. БД може бути розміщена як на сервері в локальній мережі, так і на сервері в мережі Інтернет, як окремий сайт з розмежованими повноваженнями доступу користувачів.

 

Рекомендації що до використання:

База даних ЗНР може бути запропонована для використання в науково-дослідних установах НААН, а при доопрацюванні може складати основу загальної бази ЗНР установ НААН, доступної одночасно як для розробників так і для користувачів Інтернет, що можуть бути потенційними споживачами інноваційної продукції. Водночас, значно скорочується час на аналіз інформації і складання звітів, зменшується вірогідність неточностей та помилок. Значна економія часу на складання звітів дозволить співробітникам підрозділів інтелектуальної власності та маркетингу інновацій більше часу приділяти аналізу перспективних напрямків наукових досліджень, визначенню якості інноваційної продукції та розробці стратегій щодо її просування на науковоємні ринки.

Переваги:

  • Можливість доступу з будь-якої точки під’єднання комп’ютера до локальної мережі чи мережі Інтернет.
  • Можливість доступу з будь-якої точки під’єднання комп’ютера до локальної мережі чи мережі Інтернет.
  • Доступ до БД через WEB інтерфейс браузера Інтернет, що дозволяє використовувати різні операційні системи (Windows, Мас, Linux та ін.)
  • Можливість одночасної роботи декількох користувачів. Управління доступом до інформації в залежності від повноважень користувачів.
  • При розміщенні в мережі Інтернет відкрита інформація доступна через пошукові системи для потенційних споживачів інноваційної продукції.
  • Можливості до розширення полів і таблиць БД, доповнення інструментарію управління БД та відображенням інформацією та формуванням звітів.

Структура бази даних завершених наукових розробок


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 20.12.2021

Попередня розробка >>>