НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№47-03230 (етап). Розробити методичні підходи та інструментарій кон’юнктурних досліджень щодо оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції, що створюється, з проблем розвитку птахівництва, просування та реалізації інновацій на наукоємних ринках

Науковий керівник:

Гриценко Дмитро Миколайович


Короткий опис ЗНР

Запропоновані методичні підходи та створена на їх основі методика визначення конкурентоспроможності інноваційних наукових розробок в галузі птахівництва дають можливість передбачати чи будуть вони затребуваними на ринку новітніх технологій. Наведений опис більшості існуючих методик визначення конкурентоспроможності, проведено їх аналіз, на основі якого, запропоновано метод багатокритерійної оптимізації із застосуванням експертних оцінок для визначення конкурентоспроможності наукових розробок в птахівництві.

Визначення зведеного показника конкурентоспроможності на основі експертного оцінювання і вагових коефіцієнтів

Замовити рекомендаії "Оцінка конкурентоспроможності інноваційних розробок у птахівництві | методика + комп'ютерна програма"

Особливості:

  • Оцінка рівня конкурентоспроможності є досить складним і трудомістким процесом, виконання якого вимагає опрацювання великих масивів інформації, проходження багатьох етапів визначення критеріїв, параметрів, проміжних показників, проведення попередніх досліджень тощо.
  • Вибір бази та критеріїв порівняння ускладнюється відсутністю єдиної системи показників, які б характеризували значення використовуваних характеристик і величин.
  • Інновація має оцінюватись не тільки за одержаною в результаті її реалізації масою прибутку, але і по досягненню кращих результатів в порівнянні з існуючим аналогом.
  • Впровадження запропонованих методичних підходів і методів визначення конкурентоспроможності наукових розробок дає можливість на початковій стадії планування роботи визначити її потенційну конкурентоспроможність.


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 20.10.2018

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine