НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001566. Розробити чотирьохва-лентну інактивовану асоційовану вакциниу проти ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхі-ту курей (ІБК), синдрому зниження несучості (СЗН-76) та реовірусної інфекції (АРВІ)

Науковий керівник:

Кандидат ветеринарних наук Безрукава Інна Юріївна


Короткий опис ЗНР

Біологічний препарат, одержаний з екстраембріональної рідини інфікованих ембріонів курей (НХ, ІБК), качок (СЗН-76) у стадії їх розвитку та культури клітин фібробластів курячих ембріонів (АРВІ). Вакцина містить інактивовані віруси ньюкаслської хво-роби (штам “Ла-Сота”), інфекційного бронхіту курей (штам“Н-52”), синдрому зниження несучості-76 (вітчизняний штам “L-497”) та реовірусної інфекції (вітчизняний штам «Br-06») у суміші з ад¢ювантом „Монтанід ІSA-70”(„SEPPIC”, Франція).

Вакцина призначена для щеплення ремонтному молодняку ку-рей віком 90-120 діб у птахо-господарствах різних форм влас-ності. Одноразове щеплення в об’ємі 0,5 см3 за 30 діб до початку не-сучості забезпечує збереження протективних титрів антитіл у вак-цинованої птиці до чотирьох інфекцій на 100 % протягом 12 місяців несучості до НХ, ІБК, СЗН-76 та 11 місяців – до АРВІ (строк спосте-реження).

Проведено апробацію дослідно-виробничих серій вакцини на ремонтного молодняку курей у птахогосподарствах Харківської та Донецької областей. Захворювання у щепленої птиці не спосте-рігалось.

В Україні відсутні вітчизняні інактивовані моно- і асоційо-вані біопрепарати проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ.

За своїми біологічними властивостями (антигенна активність, нешкідливість, тривалість імунітету) біопрепарат не поступа-ється зарубіжним аналогам, що встановлено в порівняльних дослідженнях з вакциною фірми «Меріал» Франція.


Лабораторія профілактики хвороб птиці та молекулярної діагностики

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine