НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Спосіб відноситься до методів санітарно-токсикологічного аналізу харчових продуктів та кормів. Спосіб включає екстракцію мікотоксинів із зразка зерна, очистку екстракту від коекст-рактивних речовин, хроматографування у водному розчині суміші поверхнево-активних речовин та подальше виявлення мікотоксинів. Відмінною ознакою способу, що заявляється, є хроматографія з використанням у якості елюенту водного розчину міцелоутворюючих поверхнево-активних речовин.

Відомі кілька способів визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсинів і зеараленону у зерні, у т.ч. і розроблених в Інституті птахівництва. Переваги способу, що заявляється, полягають у збільшенні швидкості розділення речовин у 2 рази, відсутності потреби насичувати камеру парами елюенту, зниженні собівартості аналізу та уникненні шкідливого впливу елюенту на здоров’я персоналу та навколишнє середовище.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>