НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Колекція мікроорганізмів з мікотоксинтрансформуючими властивостями, яка включає штами Bacillus subtilis, яким властива здатність утилізувати Т-2 токсин, і штами дріжджів-сахароміцетів, яким властива здатність утилізувати зеараленон. Штами зберігаються в ліофільному стані в лабораторних умовах.

Колекція є унікальною, що надає їй конкурентних переваг перед існуючими аналогами.

Можлива розробка пробіотичних препаратів на основі штамів, які входять до складу колекції, для застосування у птахівництві та тваринництві з метою попередження та ліквідації мікотоксикозів. Для цього потрібно провести кон’юнктурні дослідження щодо наявності на ринку ветеринарних та біопрепаратів пробіотиків з аналогічним складом, щоб уникнути конкуренції з відомими фірмами (переваги відомого бренду створюють серйозну конкуренцію маловідомим фірмам).


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine