НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Оцінка якості зерна в плані попередження аліментарних мікото-ксикозів людини і тварин, який полягає у визначенні властивос-ті зерна руйнувати мікотоксини, зокрема Т-2 токсин, і дозволяє оцінити резистентність зерна до забруднення мікотоксинами.

Спосіб дозволяє істотно уточнити оцінку якості зерна в плані попередження мікотоксикозів людини і тварин. Спосіб простий, доступний може застосовуватися в практиці лабораторій, які контролюють якість продовольчого і фуражного зерна, а також при систематичному вивченні виявленої мікотоксинруйнівної активності у культурних та диких рослин, зокрема в процесі селекції сортів зернобобових культур.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>