НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Відноситься до методів визначення токсичних речовин з використанням чутливих тест-організмів, зокрема до визначення трихотеценових мікотоксинів (Т-2 та НТ-2 токсинів) у зерні та зернових продуктах. Включає екстракцію, очищення екстракту, хроматографічне розділення та біоавтографічне виявлення за допомогою дріжджів Candida pseudotropicalis 44 пк.

З метою підвищення чутливості методу до поживного середовища для дріжджів вносять нафтил ацетат, що знижує стійкість тест-організму трихотеценових мікотоксинів. Метод дозволяє виявити 10 нг Т-2 токсину та 100 нг НТ-2 токсину.

Розроблений метод визначення Т-2 і НТ-2 токсинів у зерні та комбікормах, який дає змогу виявляти ці сполуки у зерні та комбікормах як кількісно, так і якісно застосували для визначення інших мікотоксинів із групи 12, 13 -епокси-трихотеценів, зокрема для кількісного визначення зеараленону, дезоксиніваленолу і фумонізину тощо.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>