НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Чутливий та специфічний спосіб визначення небезпечних для тварин та птиці трихотеценових мікотоксинів – Т-2 токсину та НТ-2 токсину. Висока чутливість визначення основана на ефекту синергізму комбінованої дії трихотеценових мікотоксинів та полі циклічних ароматичних вуглеводів на дріжджі.

На сьогодні відома досить велика кількість біологічних методів оцінювання загальної токсичності та вмісту трихотеценових мікотоксинів у харчових та кормових субстратах. У нашій країні довгий час головним арбітражним методом залишалася шкіряна проба на кролях.

Методи з використанням чутливих до трихо теценових мікотоксинів дріжджів активно розроблюються та широко використовуються за кордоном. Недоліком більшості з цих методів є неспроможність до якісного визначення токсич- ного фактору. Розроблений метод визначення Т-2 і НТ-2 токсинів у зерні та комбікормах дає змогу виявляти ці сполуки як кількісно, так і якісно. Чутливість методу – 10 мкг/кг корму для Т-2 токсину та 100 мкг/кг корму для НТ-2 токсину.

Метод апробовано в Центральній лабораторії ветеринарної медицини Мін АП України, затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України та рекомендовано для впровадження.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine