НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Чутливий та специфічний спосіб визначення небезпечного для тварин та птиці мікотоксину аурофузарину. Метод ґрунтується на тонкошаровій хроматографії екстракту та біоавтографічному проявленню хроматограми за допомогою штаму мікроорганізму, високочутливого до аурофузарину. Чутливість методу – 10 мкг/кг корму.

Розробка є унікальною, що надає їй конкурентних переваг перед існуючими аналогами. Але на даному етапі «унікальність» методики (застосовується лише однією лабораторією) не є перевагою, потрібно переводити її до «типової» (застосовується рядом лабораторій) методики. Для цього потрібна валідація, тобто оцінка придатності до застосування. Подальша стандартизація методики шляхом розробки ДСТУ або СОУ відкриє методику для широкого використання у практиці різних лабораторій України.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015


Hosting Ukraine